Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego Gryfino - wniosek [DOC, PDF] 2022

Weryfikacja: 28 marca 2022

W niektórych przypadkach zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę nie wystarczy, aby załatwić sprawę urzędową - wówczas trzeba się starać o zaświadczenie o dochodach wydawane przez urzędy skarbowe. Jak wnioskować o ten dokument? Kto może złożyć wniosek? Ile kosztuje wydanie zaświadczenia? Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Cel zaświadczenia o dochodach

Cel wydawania zaświadczenia o dochodach

To dokument, który zawiera dane na temat dochodów osiągniętych w danym roku. Jest wydawane wyłącznie na wniosek podatnika. Celem zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego jest potwierdzenie informacji, jakimi dysponuje organ o dochodach firmy.

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego - kiedy może być przydatne?

Dokument wydawany na wniosek przez urząd skarbowy może okazać się szczególnie przydatny m.in. podczas starania się o:

 • alimenty, 
 • uprawnienia dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • świadczenia socjalne, ochrony zdrowia,
 • ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, rentę strukturalną.

Kto może wnioskować o zaświadczenie o wysokości dochodu?

Z wnioskiem do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu może wystąpić osoba:

 • od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,
 • mająca w tym interes prawny.

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego

Wniosek o zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego

Aby otrzymać dokument, należy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego w miejscowości Gryfino:

Poprawnie wypełniony wniosek, powinien zawierać: 

 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • wskazanie organu, do którego składany jest wniosek,
 • dane identyfikujące podatnika,
 • treść żądania wraz z uzasadnieniem,
 • podpis.

Wniosek można pobrać ze strony właściwego Urzędu Skarbowego w miejscowości Gryfino lub skorzystać z przykładowego wniosku o zaświadczenie o dochodach. Warto mieć na uwadze, że nie każdy urząd będzie przyjmował nieoficjalne wnioski, dlatego rekomendujemy skorzystać ze wzoru umieszczonego na stronie US Gryfino.

Zaświadczenie o dochodach online

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego przez Internet

Dzięki usłudze e-Urząd Skarbowy, wnioskujący ma możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów online. Wystarczy zalogować się za pomocą login.gov.pl, aplikacji mObywatel lub danych autoryzujących i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o dochodach?

Otrzymanie zaświadczenia możliwe jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 17 złotych. Opłaty można jednak uniknąć.

 Zaświadczenie jest zwolnione z opłat, jeśli jest wymagane w sprawach:

 • alimentacyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych,
 • uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, 
 • świadczeń socjalnych, załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, 
 • ochrony zdrowia. 

Z opłaty zwolnione są także osoby, które składając wniosek, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 Ile czeka się na zaświadczenie o dochodach?

Ile czeka się na wydanie dokumentu?

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o wysokości dochodów bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego w miejscowości Gryfino?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Urząd Skarbowy w Gryfinie w miejscowości Gryfino Szczecińska 24
74-100 Gryfino

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48914164130  Zasięg: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego