Wymiana dowodu rejestracyjnego Lipno - zmiana adresu, brak miejsca i inne - wniosek [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 26 września 2022

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu jest konieczna w czterech przypadkach: 

  • gdy zmianie ulegną dane właściciela pojazdu np. wskutek zmiany nazwiska panieńskiego właścicielki - dowiedz się, jak zmienić nazwisko w Lipnie,
  • gdy zmianie ulegną dane techniczne pojazdu np. przez poważne zmiany konstrukcyjne,
  • gdy zmianie ulegnie adres zameldowania → sprawdź, jak się zameldować w Lipnie,
  • gdy dokument zostanie zniszczony lub zgubiony.

Uwaga! Dowodu rejestracyjnego nie trzeba wymieniać, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątki potwierdzające badanie techniczne. 

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Jakie zmiany można wprowadzić w dowodzie rejestracyjnym?

Jednym z powodów, dla którego wymienia się dowód rejestracyjny, jest zmiana danych właściciela lub samego pojazdu.

Zmianie podlegają:

Składając wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego w Lipnie można wnosić także o:

  • wydanie:
    • wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
    • wtórnika tablic rejestracyjnych (tablicy),
    • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu,
    • zaświadczenia → konieczne podanie w jakim celu.
  • wpisanie/wykreślenie adnotacji:
    • GAZ,
    • HAK,
    • TAXI,
    • VAT,
    • “L”,
    • inna.

Zmiana adresu, a dowód rejestracyjny

Zmiana adresu zameldowania a dowód rejestracyjny

Właściciel dowodu rejestracyjnego, który zmienił adres zameldowania, musi wymienić wszystkie najważniejsze dokumenty, w tym również dowód rejestracyjny.

Jeżeli w ciągu 30 dni od zmiany adresu nie złoży wniosku o wymianę dokumentu, grozi mu kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 złotych. Dotyczy to wszystkich danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. 

Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym

Co zrobić w przypadku braku miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym?

Skończyło się miejsce w dowodzie rejestracyjnym? Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsca na pieczątki świadczące o pozytywnym przejściu badania technicznego, nie ma powodów do obaw. W tej sytuacji nie trzeba wymieniać dokumentu - wystarczy, że diagnosta odnotuje wyniki przeglądu w bazie CEPiK, do której mają dostęp m.in. funkcjonariusze policji. Z tego powodu nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy.

Uwaga! Wymianą powinny zainteresować się jednak osoby, które planują wyjazd za granicę - tam posiadanie aktualnego dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe.


Gdzie złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego w Lipnie?

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego należy złożyć w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Zobacz, jaki urząd rozpatruje sprawy komunikacyjne dla miejscowości Lipno.

Wymiana dowodu rejestracyjnego w Lipnie

Aby otrzymać nowy dowód rejestracyjny, należy dostarczyć do urzędu właściwego dla miejscowości Lipno:

  • wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  • dowód osobisty (do wglądu) → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w Lipnie,
  • dowody własności nowych podzespołów (części numerowanych) - dotyczy zmiany danych technicznych pojazdu,
  • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi - dotyczy zmiany danych technicznych pojazdu,
  • zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu,
  • potwierdzenie polisy OC → dowiedz się, jak ubezpieczyć pojazd w Lipnie,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • upoważnienie do wymiany dowodu rejestracyjnego w Lipnie - jeżeli wniosek składa pełnomocnik,
  • dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono.

Na wydanie nowego dokumentu czeka się około 30 dni - często odbiór dowodu rejestracyjnego w Lipnie jest możliwy wcześniej, średnio po 20 dniach.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego w Lipnie?

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego w Lipnie?

Wymiana dowodu rejestracyjnego kosztuje 54,50 złotych. Do tego kosztu należy doliczyć opłatę za pozwolenie czasowe, która wynosi 19 złotych. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - mocodawca będzie musiał zapłacić dodatkowe 17 złotych.


Gdzie załatwić sprawę wymiana dowodu rejestracyjnego w Lipnie?

Aby załatwić sprawę wymiana dowodu rejestracyjnego w Lipnie, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B.

Starostwo Powiatowe w Lipnie

Adres: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

Godziny:  Otwarte do 15:30 więcej dni

pon-wt: 07:30-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48543066100 

Internet:  strona www