Jak starać się o podwyższenie alimentów?

28 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Zadaniem alimentów jest dostarczanie środków utrzymania, dlatego ich wysokość musi być wystarczająca, aby pokryć wszelkie wydatki. Bywa, że ustalona przez sąd wysokość alimentów jest zbyt niska – wówczas można starać się o podwyższenie kwoty. Jak tego dokonać? Wystarczy złożyć pozew i czekać na rozwój wydarzeń!

Jak starać się o podwyższenie alimentów?
Jak starać się o podwyższenie alimentów?

Alimenty i ich podwyższenie

Alimentami nazywany regularne, obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz członków rodziny, których celem jest zapewnienie odpowiednich środków utrzymania oraz wychowania. Przez pełnioną funkcję kwota alimentów musi być odpowiednio wysoka, aby zapewnić osobie do nich uprawnionej godny byt. Gdy okazuje się, że kwota alimentów wyznaczona przez sąd jest zbyt niska, aby pokryć wszystkie wydatki, wówczas warto zastanowić się nad złożeniem pozwu o podwyższenie kwoty alimentów. Może to zrobić osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny, na którego wypłacane są rzeczone alimenty lub ten, kto je otrzymuje. Warunkiem koniecznym do złożenia pozwu w tej sprawie jest wcześniejsze ustalenie alimentów drogą sądową – dla przykładu, jeżeli rodzice dziecka polubownie ustalili wysokość alimentów między sobą, wówczas żadne z nich nie może starać się o sądowe podwyższenie alimentów. Będą mogli to uczynić dopiero po otrzymaniu orzeczenia sądu w sprawie wysokości alimentów.

Szczegóły składania pozwu

Jak wspomniano wyżej, aby starać się o podwyższenie alimentów, trzeba mieć za sobą sądowe postępowanie ustalające ich wysokość. Jeżeli spełniamy ten warunek, możemy złożyć pozew o zwiększenie kwoty ustalonej przez sąd. Poprawnie skonstruowany pozew wraz ze wszystkimi załącznikami składamy w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej bądź dziecka upoważnionego do otrzymywania alimentów. Z pewnością ważną dla każdego kwestią są finanse – ile więc kosztuje złożenie pozwu o zwiększenie kwoty alimentów? Odpowiedź napawa optymizmem – podobnie jak w przypadku innych spraw związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, nie ma konieczności uiszczania żadnych opłat. Postępowanie zwolnione jest od wszelkich opłat sądowych. Po złożeniu pozwu pozostaje nam czekać na rozpatrzenie sprawy – nie wyznaczonego jednak konkretnego terminu, do którego sąd powinien wydać decyzję. Spory wpływ na to, jak szybko sprawa zostanie rozpatrzona, ma ilość dołączonych dowodów w sprawie oraz ich zasadność.

Istotne załączniki

To właśnie dodatkowe dokumenty mają największy wpływ na decyzję sędziego, dlatego warto dodać do wniosku wszystko, co może mieć wpływ na wysokość alimentów. Obowiązkowo, do składanego pozwu należy dołączyć wyrok rozwodowy, wniosek o załączenie akt postępowań, podczas których ustalono wcześniejszą wysokość alimentów oraz kopię pozwu dla osoby pozwanej. Pozostałe dokumenty załączamy według uznania – może to być dokumentacja lekarska dziecka lub rodzica, skany rachunków za mieszkanie, prąd, wodę, odzież czy opał, zaświadczenie o dochodach a nawet zaświadczenie o przyjęciu na uczelnie wyższą, gdyż edukacja również wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ważne jest zatem, aby udowodnić, że kwota alimentów wymaga podwyższenia, gdyż wzrosły również wydatki związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka. 

Jak napisać pozew?

Jak każde pismo kierowane do sądu, pozew o podwyższenie kwoty alimentów musi posiadać pewne formalne elementy. Wśród nich wyróżnić możemy informacje na temat sądu, do którego trafi pozew, wskazanie stron postępowania (powodu i pozwanego), tytuł pozwu, podpis składającego oraz listę załączników, czyli dowodów w sprawie. Najbardziej istotna jest właściwa treść pozwu; Należy zawrzeć w niej kwotę dotychczas wypłacanych alimentów, żądanie jej zwiększenia (koniecznie podaj w tym miejscu kwotę alimentów, która wydaje ci się właściwa!) oraz uzasadnienie wyrażonej prośby. Jeżeli zastanawiacie się, jaką kwotę wpisać we wniosku, nie musicie martwić się jakimikolwiek progami, w których musi się ona mieścić. W polskim prawie nie ma granic – ani dolnej, ani górnej – w ustalaniu kwoty alimentów. Warto jednak dobrze przemyśleć, jak duże są nasze potrzeby, aby podana w pozwie kwota była racjonalna. 

Bardzo istotną częścią wniosku jest jego uzasadnienie – w tym miejscu należy podać argumenty, które mają udowodnić, że żądanie wyższej kwoty alimentów ma jakiekolwiek podstawy. Duże znaczenie ma tutaj podanie życiowych zmian, które zaszły od ostatniego wyroku sądu w sprawie alimentów. Jakie argumenty najczęściej pojawiają się w takich uzasadnieniach? Warto odnieść się do stale rosnących kosztów utrzymania, co jest ściśle związane z dorastaniem dziecka, problemów zdrowotnych małoletniego lub jego opiekuna, utraty pracy czy wzrostu opłat za mieszkanie, gaz lub wodę. Powodem starania się o wyższe alimenty może być również potrzeba wykonania gruntownego remontu, aby zapewnić dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe. Dobrych argumentów można również szukać po stronie pozwanego – być może zaczął zarabiać więcej, otrzymał awans w pracy, spłacił kredyt lub odzyskał pełną sprawność? Warto o tym wspomnieć w uzasadnieniu, gdyż lepsze warunki pozwanego są wystarczającym powodem do zwiększenia alimentów. 

Uważasz, że wyznaczona przez sąd wysokość alimentów nie jest wystarczająca do pokrycia wszystkich wydatków związanych z wychowaniem dziecka? Zapoznaj się z naszą instrukcją i złóż pozew o podwyższenie kwoty alimentów! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązane sprawy