Zarejestruj firmę w programie „Laptop dla nauczyciela”

12 października 2023

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep ze sprzętem komputerowym, mogą zarejestrować swoją firmę w programie „Laptop dla nauczyciela”. Nauczyciele będą mogli nabyć laptop w sklepie, który dołączył do programu.

Zarejestruj firmę w programie „Laptop dla nauczyciela”
Zarejestruj firmę w programie „Laptop dla nauczyciela”

„Laptop dla nauczyciela 2023”

Od października 2023 roku ruszył program, w ramach którego nauczyciele mogą otrzymać bon w wysokości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Wprowadzenie usługi początkowo zwanej Bonem dla Nauczyciela zapowiedział Minister Cyfryzacji. Zgodnie z zamierzeniami resortu, program zakupu komputerów przenośnych dla nauczycieli powinien być stałym elementem polskiej oświaty.

Rejestracja przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą zarejestrować sklep ze sprzętem komputerowym w programie „Laptop dla nauczyciela”, a nauczyciele z przewidzianym bonem, będą mogli z publicznych pieniędzy zakupić sprzęt w zarejestrowanym sklepie.

O wpis na listę przedsiębiorców będzie mógł się starać każdy przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium RP albo innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).  Do rejestru może zostać dodany zarówno sklep stacjonarny, jak i internetowy.

System rejestracji nauczycieli oraz przedsiębiorców

Minister Cyfryzacji zlecił Centralnemu Ośrodkowi Informatyki (COI) przygotowanie systemu do rejestracji nauczycieli oraz przedsiębiorców, którzy chcą zgłosić się jako partnerzy programu. W ramach tego powstały dwie e-Usługi – pierwsza dotyczy rejestracji firm, w której ich właściciele mogą dodawać lub usuwać swoje sklepy, które mają być udostępniane jako partnerzy programu; druga dotyczy wnioskowania przez organ prowadzący szkołę o przyznanie kodu świadczenia dla nauczyciela. 

Przygotowana przez COI strona internetowa udostępnia również listę sklepów, które zostały zarejestrowane w programie.

Jak zarejestrować firmę?

Rejestracji można dokonać przez system e-PUAP za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości internetowej. Można też skorzystać z aplikacji mObywatel. Podczas wypełniania formularza należy podać m.in.:

 • nazwę firmy,
 • adres:
  • siedziby (jeśli przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną), stałego miejsca prowadzenia działalności albo miejsca zamieszkania (jeśli jest osobą fizyczną i nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności),
  • poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności,
  • strony internetowej, jeśli osoba wnioskująca ją posiada,
 • NIP,
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartych dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności,
 • imię i nazwisko oraz PESEL osoby, która rejestruje podmiot i jest upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy,
 • listę sklepów (punktów sprzedaży) wraz z adresami, w których będą realizowane bony.

Powiązane tagi