Przypominamy o zmianach w kodeksie pracy. Będą dotyczyły m.in. urlopów

20 czerwca 2022

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej wiele zmian do Kodeksu pracy. Wśród nich znajdują się przepisy regulujące pracę zdalną. Jakie są pozostałe zmiany? Sprawdź!

Przypominamy o zmianach w kodeksie pracy. Będą dotyczyły m.in. urlopów
Przypominamy o zmianach w kodeksie pracy. Będą dotyczyły m.in. urlopów

Wynikają z unijnych dyrektyw

Okazuje się, że zmiany w kodeksie pracy spowodowane są dyrektywami unijnymi, które dotyczą kwestii zatrudnienia. Państwa członkowskie mają czas do sierpnia tego roku na wprowadzenie zmian z dyrektyw w życie. Jak widać, czasu zostało niewiele, dlatego polski rząd zapowiedział zmiany w kodeksie pracy.

Duże zmiany w pracy zdalnej

Wedle przyjętego projektu ustawy, po zmianach przepisów praca z domu będzie opierała się na uzgodnieniu stron. Pracodawca będzie musiał wdrożyć wewnętrzne zasady dotyczące pracy zdalnej, zapewnić narzędzia niezbędne do jej wykonywania, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Po zmianie przepisów pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej rodzicom dzieci do lat 4 oraz opiekującym się dzieckiem niepełnosprawnym. To samo tyczy się kobiet w ciąży.

Pozostałe zmiany

Prócz zmiany przepisów w sprawie pracy zdalnej, w kodeksie pracy pojawi się kilka nowości:

  • Urlop rodzicielski zostanie wydłużony o 2 miesiące – okres ten ma przysługiwać każdemu z rodziców, bez możliwości przeniesienia na drugiego.
  • Czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego zostanie skrócony z 24 do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
  • Pracownicy otrzymają dodatkowe 2 dni (16 godzin) zwolnienia z pracy z powodu zdarzenia losowego np. choroba, wypadek etc. Za wykorzystanie takiego dnia pracownikowi będzie przysługiwała połowa wynagrodzenia.
  • Zmiany w rozwiązaniu umowy na czas określony - powód zwolnienia może zostać zaskarżony do sądu. Przed zwolnieniem pracownik będzie musiał skonsultować się ze związkiem zawodowym, który go reprezentuje.  

Powiązane sprawy