Program Małżeństwo+, czyli nowy zasiłek dla małżeństw z długoletnim stażem

15 września 2022

Sprawa zasiłku stałego 500 plus dla małżeństw o długim stażu małżeńskim, z inicjatywy obywateli, wraca po prawie dwóch latach w formie petycji złożonej do Sejmu. Autorzy petycji chcą, aby każda para małżeńska dożywająca  40., 45., 50. i następnych rocznic otrzymała świadczenia finansowe.

Program Małżeństwo+, czyli nowy zasiłek dla małżeństw z długoletnim stażem
Program Małżeństwo+, czyli nowy zasiłek dla małżeństw z długoletnim stażem

Czym jest Program Małżeństwo+?

Program Małżeństwo+ stanowi pewną ideę obywatelską. Autorzy zwracają się z apelem o uchwalenie comiesięcznego świadczenia w wysokości 500 złotych, które otrzymywałyby małżeństwa z wieloletnim stażem 40., 45., 50. i dłuższym. W petycji można przeczytać, że medal otrzymywany za długoletnie pożycie jest “pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej”, ale nie pomoże on w trudnych sytuacjach finansowych, które dotykają seniorów. Według osób składających petycję 500 plus dla małżonków polepszyłoby ich sytuację, ponieważ ponoszą oni wysokie koszty zakupu leków, środków higieny osobistej, diety itp. 

Jako uzasadnienie petycji został podany argument, że długoletnie małżeństwa nie są już w modzie, a czasami nawet sama instytucja małżeństwa nie jest praktykowana. Według autorów, związków, które przekroczyły 50 lat pożycia małżeńskiego, jest niewiele, a rokowania na dalsze długoletnie pożycie jest “raczej niepewne”. Co więcej, osoby składające petycje są przekonane, że takie wsparcie w przyszłości będzie miało wpływ na rangę i trwałość małżeństwa, a długoletnie związki związane węzłem małżeńskim są “wzorem rodziny”. 

Projekt w Komisji do Spraw Petycji

Komisja stwierdziła, że petycja nie zawiera żadnych szczegółowych rozwiązań. Poseł Urszula Augustyn zwraca uwagę na to, że petycja pomija osoby, które z przyczyn losowych, nie mają już małżonka, a wciąż muszą borykać się z problemami opłacania leków, środków higieny osobistej czy opiekuna. 

Niestety w tej petycji brak konkretów, nie wskazano, o jaką ewentualnie rocznicę by chodziło – 40., 60.? Poza tym rocznica też niekoniecznie ma związek z wiekiem. Jest para, która się pobrała w wieku lat 20, po 50 latach mają 70 i to mogą być ludzie w dobrej formie, a może być para, która się pobrała w wieku lat 50 i ona już po 20 latach może być w gorszej formie. Bardzo brak mi tych konkretów. -  stwierdził Poseł Jacek Świat, który również zabrał głos w tej sprawie.

Kiedy projekt wejdzie w życie? 

W tej chwili najważniejsze jest ustalenie i zbadanie, ile w Polsce jest wieloletnich małżeństw i ile taki projekt będzie kosztował budżet państwa. Zajmie się tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Następnie odpowiedni akt prawny, po zatwierdzeniu przez rząd – bądź jako projekt poselski, z pominięciem tego etapu – powinien trafić do Sejmu i odbyć standardową drogę legislacyjną. Wtedy będą znane szczegóły konkretnych rozwiązań. Jednak, jak informuje portal bezprawnik.pl - Małżeństwo+ ma szansę wejść w życie, ponieważ koszt jest nieduży, a grupa docelowa świadczenia, może wesprzeć obecny rząd w postaci niezbędnych głosów w politycznej walce.


Powiązane sprawy