Program Maluch Plus: wnioski tylko do 19 lutego 2023 roku

16 lutego 2023

Maluch Plus to program, który pozwala stworzyć nowe miejsca opieki dla najmłodszych. Ostatni termin na złożenie wniosku mija 19 lutego 2023 roku. Kto może starać się o dofinansowanie z projektu?

Program Maluch Plus: wnioski tylko do 19 lutego 2023 roku
Program Maluch Plus: wnioski tylko do 19 lutego 2023 roku

Założenia programu

Maluch Plus to rządowy program prorodzinny, który przeznaczony jest dla instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat. Program ma wspierać tworzenie i rozwój żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki, aby matki dzieci do lat 3 mogły dzięki temu sukcesywnie wracać do pracy. 

Nowa edycja Maluch Plus na lata 2022-2029 posiada budżet w wysokości 5,5 mld zł. W ramach nowej edycji powstanie 102 tys. miejsc opieki. Celem jest żłobek w każdej gminie.

Dla kogo przeznaczony jest program Maluch Plus?

Program Maluch Plus przeznaczony jest przede wszystkim dla gmin, mimo to zgodnie z ustawą wnioski mogą składać wszystkie podmioty, które mogą tworzyć miejsca opieki dla najmłodszych dzieci, więc mogą to być:

  1. osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, 
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące lub zamierzające prowadzić w latach 2023–2029 instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat trzech:
  • uczelnie i współpracujące z nimi podmioty,
  • instytucje publiczne oraz współpracujące z nimi podmioty.

Gdzie złożyć wniosek? 

Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu.

Do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 19 lutego 2023 roku. Ogłoszenie wyników będzie podane do publicznej informacji. Opublikuje je Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej w terminie do 28 kwietnia 2023 roku.


Powiązana sprawa