Pamiętaj o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej – to ostatnie dni na dopełnienie obowiązku!

15 maja 2023 | 3 min. czytania

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 22 maja 2023 roku mają czas na roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Czym jest rozliczenie składki zdrowotnej i jak należy to zrobić?

Pamiętaj o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej – to ostatnie dni na dopełnienie obowiązku!
Pamiętaj o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej – to ostatnie dni na dopełnienie obowiązku!

Czym jest rozliczenie składki zdrowotnej? 

Każda osoba, która w roku 2022 prowadziła działalność pozarolniczą, była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym oraz opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek dokonać rozliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Umożliwia to ustalenie kwoty należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok, bazując na osiągniętych w nim przychodach lub dochodach. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Kto musi rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 rok?

Składkę zdrowotną należy rozliczyć jeżeli w 2022 roku osoba zainteresowana stosowała jedną z poniższych form opodatkowania: 

  • zasady ogólne – podatek według skali lub podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązek rozliczenia rocznej składki zdrowotnej dotyczy również osób, które zamknęły działalność gospodarczą lub zawiesiły jej prowadzenie, pod warunkiem że była ona aktywna przynajmniej jeden dzień.

Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie? 

Rozliczenie roczne płatnik przekazuje w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi otrzymać rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok do 22 maja 2023 roku

Rozliczenie składki należy wypełnić i złożyć elektronicznie za pomocą programu Płatnik lub aplikacji e-Płatnik dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Alternatywnie, można skorzystać z możliwości rozliczenia się osobiście w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taka opcja jest dostępna dla płatników składek, którzy rozliczają jedynie siebie lub zgłaszają do ubezpieczenia nie więcej niż 5 osób oraz nie korzystają z elektronicznej formy przekazywania dokumentów.

Aby ułatwić proces rozliczenia składki zdrowotnej, ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej kalkulator, który pomoże osobom składającym dokumenty w formie papierowej w obliczeniu składki. Dzięki temu narzędziu możliwe jest precyzyjne określenie kwoty należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej 

Jeśli w wyniku rozliczenia okazuje się, że składka została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty. Należy jednak pamiętać, że zwrot będzie dokonany jedynie w przypadku braku zaległości za składki lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Natomiast, jeśli składka została opłacona w kwocie niższej niż ustalona, konieczne jest jej uregulowanie wraz z opłatą za składkę za kwiecień 2023 roku. Termin na uregulowanie zaległości upływa 22 maja 2023 roku.

Wniosek o zwrot nadpłaty będzie można złożyć przez PUE ZUS. Zakład Ubezpieczeń udostępni wniosek bezpośrednio na profilu płatnika. Osoba zainteresowana do 1 czerwca 2023 roku będzie zobowiązania do podpisania i wysłania wniosku. Nadpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia.