Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Rząd przyjął projekt ustawy

4 kwietnia 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Ma on polegać na wprowadzeniu nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Świadczenie wspierające będzie mogło wynieść nawet 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176,88 zł.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Rząd przyjął projekt ustawy
Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Rząd przyjął projekt ustawy

Nowy rodzaj świadczenia

Projekt ustawy ma wprowadzić nowy rodzaj świadczenia, które zostało nazwane świadczeniem wspierającym. Będzie ono skierowane bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością, bez względu na wiek czy osiągany dochód. 

Projekt zakłada, że świadczenie będzie przysługiwać osobom niepełnosprawnym w wysokości od 50 proc. do nawet 200 proc. renty socjalnej (aktualna wysokość w roku 2023 po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto) w zależności od potrzeby wsparcia. 

Nowe świadczenie ma wejść w życie od początku 2024 roku, a wypłacaniem świadczenia ma zająć się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje nowe świadczenie?

Świadczenie wspierające w odróżnieniu od świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na jej wiek oraz dochód.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie:

  • od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia – w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,
  • od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia – w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami, w zależności od indywidualnej potrzeby danej osoby. Co ważne, procedura nie będzie łączyć się z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostaną bez zmian.

Świadczenie wspierające będzie wolne od egzekucji

Wsparcie będzie wolne od egzekucji i będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia (osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą mogły ją pobierać). 

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego

  • I etap – od 1 stycznia 2024 roku – świadczenie będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200 proc. renty socjalnej.
  • II etap – od 1 stycznia 2025 roku – świadczenie będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej.
  • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 roku – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. renty socjalnej.
     

Powiązana sprawa