Kolejna wielka zmiana w ZUS-ie. Podpis pracownika będzie zbędny!

9 sierpnia 2021

Wcześniej, aby zaświadczenie o wysokości otrzymywanej emerytury lub zasiłku zyskało ważność, konieczne było podpisanie go przez urzędnika. Teraz nie jest to już wymagane. Każda osoba potrzebująca takiego zaświadczenia może samodzielnie stworzyć je na platformie PUE ZUS. Unikamy w ten sposób często długiej podróży do placówki ZUS.

Kolejna wielka zmiana w ZUS-ie. Podpis pracownika będzie zbędny!
Kolejna wielka zmiana w ZUS-ie. Podpis pracownika będzie zbędny!

Koniec podróży tylko po podpis

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza bardzo korzystną zmianę dla osób pobierających emeryturę lub zasiłki. Od 31 lipca każdy może samodzielnie generować zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń, bez konieczności podpisywania go przez pracownika ZUS. Dotychczas podpis był konieczny, aby zaświadczenie było uznawane za ważne. Wcześniej możliwość samodzielnego wygenerowania potwierdzenia mieli wyłącznie ubezpieczeni i płatnicy składek. Teraz opcja ta jest dostępna dla dużo większej ilości osób, korzystającej z usług ZUS-u.

-Potwierdzenie, które klient sobie wygeneruje to dokument elektroniczny, podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej ZUS i nie wymagający już podpisu pracownika ZUS. To znaczne ułatwienie dla tych, którzy potrzebują np. zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Czy dokument jest ważny?

Czy wygenerowany na platformie PUE ZUS dokument będzie miał wagę urzędową bez podpisu pracownika ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że kwalifikowana pieczęć elektroniczna ZUS nadaje dokumentowi urzędowej rangi, dlatego potwierdzenie w formie podpisu nie jest już wymagane.

-Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. – czytamy na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Potwierdzenie – czego dotyczy?

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych ZUS możemy wygenerować dokument zawierający informacje na temat przysługujących emerytur, zasiłków oraz rent, a także ich wysokości. Jeżeli dana instytucja wymaga od nas potwierdzenia otrzymywania renty czy emerytury, możemy samodzielnie wygenerować odpowiedni dokument i przekazać go jej pracownikowi. Istnieje także możliwość stworzenia zaświadczenia o nieotrzymywaniu żadnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie należy się obawiać – taki dokument z pewnością zostanie przyjęty przez urzędnika..

Ogromne ułatwienie

Zmiana wprowadzona przez ZUS stanowi ogromne ułatwienie dla osób starszych, mających dostęp do Internetu. Takie osoby nie będą musiały odbywać podróży do najbliższego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu zdobycia jednego podpisu. Dużo wygodniejszym i szybszym rozwiązaniem jest założenie konta w serwisie PUE ZUS – trwa to zaledwie kilka minut, a daje każdemu korzystającemu z ZUS-u wiele możliwości. Na ten moment z takiej opcji skorzystało już ponad 8 milionów osób.


Powiązane sprawy