Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia! Kto może się o niego starać?

29 marca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 4 min. czytania

Przez ogromny wzrost zachorowań związany z 3 falą pandemii COVID-19, rząd postanowił wprowadzić nowe obostrzenia, które mają zmniejszyć współczynnik zarażeń. Wśród nich znalazło się zamknięcie żłobków i przedszkoli, co wiąże się z ogromnym problemem dla rodziców maleństw. Muszą oni w jakiś sposób zapewnić swoim pociechom opiekę – z tego powodu rząd zdecydował o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia! Kto może się o niego starać?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia! Kto może się o niego starać?

3 fala – nowe obostrzenia

Od soboty, 27 marca aż do 9 kwietnia w całym kraju obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jedną z decyzji rządu jest czasowe zamknięcie przedszkoli i żłobków, co stawia rodziców w naprawdę trudnej sytuacji. Przedszkola i żłobki będą czynne tylko i wyłącznie dla pociech medyków, pielęgniarek, żołnierzy, policjantów oraz strażaków. Aby zapewnić dzieciom należytą opiekę, wielu obywateli będzie musiało pozostać w domach zamiast pójść do pracy. Z tego powodu rząd podjął decyzję o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem. Kto zatem będzie mógł liczyć na świadczenie?

Kto otrzyma pomoc?

Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą liczyć rodzice dzieci do lat 8. Rodzic może starać się o świadczenie w sytuacji, gdy jest zmuszony sprawować osobistą opiekę nad swoją pociechą przez zamknięcie z powodu pandemii COVID-19 żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły bądź innej placówki, do której na co dzień uczęszcza dziecko. Bywa jednak, że mimo otwarcia placówek, przez ich ograniczone funkcjonowanie rodzic jest zmuszony zostać z dzieckiem w domu – w takich sytuacjach również może się on starać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kolejnym przypadkiem, w którym obywatel może starać się o świadczenie, jest brak możliwości podjęcia opieki nad dzieckiem przez nianię bądź jakiegokolwiek dziennego opiekuna z powodu pandemii koronawirusa. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku dzieci niepełnosprawnych – warunki otrzymania świadczenia się nie zmieniają, jednak przysługuje ono na dzieci nieco starsze. Jeżeli rodzic musi zostać z niepełnosprawnym dzieckiem w domu przez zamknięcie placówki, takiej jak szkoła czy przedszkole lub nie ma z kim zostawić pociechy podczas nieobecności, również może starać się o dodatkowy zasiłek. Obywatel może otrzymać świadczenie na dziecko do 16. roku życia, jeżeli posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności. Wiek ten wydłuża się do 18 lat, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. W sytuacji, gdy pociecha posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic może otrzymać świadczenie do ukończenia przez dziecko 24. roku życia

A świadczenie ominie…

Nie każdy może jednak liczyć na otrzymanie dodatkowego świadczenia opiekuńczego. Mimo spełnienia powyższych warunków, jeżeli drugi rodzic może zapewnić dziecku opiekę w trakcie nieobecności partnera bądź partnerki (na przykład jest bezrobotny bądź korzysta z urlopu wychowawczego lub rodzicielskiego), wówczas świadczenie nie może zostać przyznane. Dotyczy to również rodziców wykonujących zawód okołomedyczny lub mających zatrudnienie w służbach porządkowych takich jak policja czy straż pożarna. Dzieci takich osób będą miały zapewnioną opiekę w żłobkach i przedszkolach, które pozostaną dla nich otwarte. 

Jak wnioskować?

Wniosek w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy złożyć na ręce płatnika składek – najczęściej jest to pracodawca. Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą składają oświadczenie o opiece nad dzieckiem bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej znajduje się link, który przekierowuje do dokładnej instrukcji starania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.