Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aktualizacja: 12 maja 2021

Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy i ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie ZUS wypłacane w przypadku zwolnienia z wykonywania pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem. ​​​​​
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to wyjątkowe świadczenie przewidziane przez specustawę, która wprowadza rozwiązania związane z pandemią koronawirusa. Ustawa ta mówi o możliwości uzyskania przez rodzica dziecka do lat 8, dodatkowego świadczenia opiekuńczego w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu epidemii COVID-19.

Jego wysokość wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Komu przysługuje to świadczenie? 

Zasiłek ten przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • sprawują opiekę nad dzieckiem:
  • poniżej 8 roku życia;
  • niepełnosprawnym w stopniu lekkim, poniżej 16 roku życia;
  • niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poniżej 18 roku życia, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym, czyli np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą. 

Zasiłek przysługuje również:

 • rodzicowi, kiedy drugi rodzic wykonujący pracę zdalną nie może zapewnić opieki dziecku,
 • rodzicowi, kiedy drugi rodzic, korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia, nie może zapewnić dziecku opieki

Zasiłek nie przysługuje pracownikowi, który nie świadczy pracy i otrzymuje wynagrodzenie postojowe.

Jak długo można korzystać z zasiłku? Czy wlicza się go do limitu 60 dni?

Dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje przez cały okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19. Zasiłek ten przysługuje zgodnie ze złożonym wnioskiem, tj. za cały okres, zarówno za dni wolne od pracy, jak i za dni robocze, pod warunkiem, że takie okresy zostaną wskazane w oświadczeniu. 

Okres przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu dni, które przysługują rodzicom na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Kto płaci dodatkowy zasiłek opiekuńczy? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, zasiłki nie obciążają finansowo pracodawców.


Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od kiedy można starać się o świadczenie?

Wniosek składa się w dowolnym czasie, w momencie zaistnienia przesłanek do jego przyznania, czyli konieczności zwolnienia z wykonywania pracy na rzecz opieki nad dzieckiem do lat 8, ze względu na zamknięte placówki oświatowe.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do przyznania świadczenia należy złożyć druk Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Znajdziesz je poniżej, w sekcji Wnioski i dokumenty

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Jeśli:

 • jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą - wniosek składasz do swojego płatnika składek czyli do pracodawcy / zleceniodawcy.
 • prowadzisz własną działalność pozarolniczą - wniosek składasz w ZUS. Możesz to zrobić online - wykorzystując portal PUE ZUS i swój Profil Zaufany.

Gdzie można złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - dodatkowy zasiłek opiekuńczy

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pobierz wniosek - dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek z powodu COVID-19

Pobierz dokument