Dodatek gazowy 2023: Odzyskaj VAT z rachunku za gaz

26 stycznia 2023 | Aktualizacja: 23 października 2023 | 3 min. czytania

Dodatek gazowy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które wykorzystują do ogrzewania gaz ziemny. W 2023 roku można ubiegać się o zwrot VAT-u za gaz. Jakie kryteria należy spełniać, żeby otrzymać taki zwrot?

Dodatek gazowy 2023: Odzyskaj VAT z rachunku za gaz
Dodatek gazowy 2023: Odzyskaj VAT z rachunku za gaz

Na początku 2023 roku w życie weszła tzw. ustawa gazowa, która zakłada ochronę niektórych odbiorców paliw gazowych m.in. gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (szkół, placówek medycznych, przedszkoli czy wspólnot mieszkaniowych). Celem dodatku gazowego jest utrzymanie ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, która aktualnie obowiązuje na rynku.

Przyczyny pojawienia się dodatku gazowego

Pod koniec 2022 roku rządowa tarcza inflacyjna znosząca VAT przestała działać, co spowodowało, że ceny m.in. gazu i jego dostawy zwiększyły się o wartość VAT, który wynosi 23%. Z tej przyczyny rząd postanowił wdrożyć rozwiązanie, które polegałoby na zwrocie równowartości VAT. Jednakże taki zwrot nie jest dla wszystkich.

Kto może ubiegać się o zwrot VAT za gaz?

Zwrot VAT można otrzymać, jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  • podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilany paliwem gazowym.

Oprócz tego osoba ubiegająca się o zwrot musi mieć zgłoszone główne źródło ogrzewania do CEEB oraz spełniać warunki dochodowe, które są analogiczne względem dodatku osłonowego. Oznacza to, że dodatek gazowy otrzymają osoby o najniższych dochodach miesięcznych, które wynoszą:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Równowartość VAT-u będzie zwracana na podstawie faktury za gaz, którą wystawi dostawca. Aby dostać zwrot pieniędzy, będzie trzeba złożyć specjalny wniosek.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek gazowy? 

O zwrot VAT-u za gaz tj. dodatek gazowy należy starać się w wyznaczonym przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta organie — może to być ośrodek pomocy społecznej lub urząd miasta. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Oprócz tego wniosek można złożyć za pomocą aplikacji mObywatel, do której można zalogować się przez Profil Zaufany. Składanie wniosku przez aplikację nie jest skomplikowanym procesem. Należy uruchomić mObywatel na swoim telefonie, wybrać ikonę „Złóż wniosek” i kliknąć „Wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych”. Później należy postępować zgodnie z zaleceniami aplikacji.

Należy pamiętać, że wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową tj. jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o dodatek węglowy należy dołączyć:

  • kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu,
  • kopię faktury potwierdzającej zakup,
  • dowód opłacenia faktury.

Kiedy ma obowiązywać dodatek gazowy?

Nabór wniosków na dodatek gazowy obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i potrwa cały rok, aż do 31 grudnia 2023 roku.


Powiązana sprawa