„Czternastka” już we wrześniu – 2650 zł brutto dla emerytów i rencistów

28 sierpnia 2023

W tym roku czternasta emerytura wyniesie 2650 zł brutto. Oznacza to, że  już we wrześniu „na rękę” emeryci i renciści zyskają ponad 2200 zł. Przy wypłacie „czternastek” obowiązuje próg dochodowy, więc nie każdy emeryt i rencista otrzyma maksymalną kwotę świadczenia.

„Czternastka” już we wrześniu – 2650 zł brutto dla emerytów i rencistów
„Czternastka” już we wrześniu – 2650 zł brutto dla emerytów i rencistów

Czternasta emerytura podniesiona

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenia dotyczące czternastej emerytury. Pierwsze z nich miało na celu ustalenie wyższej kwoty „czternastek” niż minimalna emerytura, natomiast drugie regulowało terminy wypłat tego wsparcia finansowego.

Kwota świadczenia z roku 2023 została podniesiona z 1588,44 zł do 2650 zł brutto, co stanowi około 838 zł netto więcej, niż przewiduje ustawa. Rada Ministrów określiła termin wypłaty „czternastki” na pierwszą połowę września, chociaż wcześniej zapowiadano, że nastąpi to na przełomie sierpnia i września.

[...] podjęliśmy takie decyzje, aby wypłata 14. emerytury była już wypłacana w pierwszej połowie września i żeby wynosiła ponad 1000 zł więcej brutto niż pierwotne założenia – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

2650 zł nie dla wszystkich

Nie każdy emeryt i rencista otrzyma maksymalną kwotę czternastej emerytury. Do osób, które pobierają świadczenie przekraczające 2900 zł brutto, „czternastka” trafi pomniejszona na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że stawka dodatkowego świadczenia dla emerytów zostanie zredukowana o kwotę przewyższającą kryterium. 

Zgodnie z zapowiedziami, w bieżącym roku „czternastkę” otrzyma około 8,3 miliona beneficjentów wśród emerytów i rencistów, przy czym ponad 5,8 miliona osób będzie uprawnionych do pełnej kwoty świadczenia.

„Czternastka” co roku

Rząd podjął również decyzję, że czternasta emerytura będzie wypłacana co roku – gwarantuje to ustawa. Dodatkowo, emeryci nie będą musieli składać żadnych wniosków, gdyż świadczenie będzie wypłacane automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie dodatkowej emerytury nie wpłynie na inne zapomogi finansowe, dodatki lub zasiłki.


Powiązane sprawy