Legitymacja osoby niepełnosprawnej Damnica - uprawnienia, informacje jak wyrobić i wniosek PDF wzór 2022

Legitymacja osoby niepełnosprawnej Damnica

Legitymacja osoby niepełnosprawnej to dokument potwierdzający posiadanie m.in. orzeczenia o niepełnosprawności. Dzięki niej niepełnosprawny może korzystać z różnych udogodnień, które są kluczowe w codziennym funkcjonowaniu. Jak wyrobić ten dokument? Jakie uprawnienia daje? Jak długo ważna jest legitymacja dla niepełnosprawnych i jak ją wymienić? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem. 

Kto może otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej w miejscowości Damnica?

O dokument może wnioskować osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień.

Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do:

i wielu innych.

Ulgi dla niepełnosprawnych

Ulgi dla niepełnosprawnych w miejscowości Damnica

Osoby niepełnosprawne, dzięki posiadaniu legitymacji dla niepełnosprawnych, mogą korzystać m.in. z następujących ulg i zniżek:

 • przejazdy transportem kolejowym w miejscowości Damnica:
  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej I grupa inwalidzka), bądź posiadacze orzeczenia równoważnego: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji:
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 49% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
  • dla osób niewidomych, będących osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności:
   • 51% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 93% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
   • 95% ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat,
  • dla osób niewidomych, będących osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
   • 95% ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat,
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, i studentów do 26. roku życia:
   • 78% ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi, ekspresowymi EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
 • przejazdy innymi publicznymi środkami transportu w miejscowości Damnica (autobusy, tramwaje, trolejbusy):
  • ulga 37% - dla osób niewidomych nie posiadających znacznego stopnia niepełnosprawności na bilety jednorazowe i miesięczne na wszystkie rodzaje przejazdów oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej inwalidzi I grupy) na przejazdy w autobusach pośpiesznych i ekspresowych, na bilety jednorazowe,
  • ulga 49% - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji zwykłej, na bilety jednorazowe,
  • ulga 51% - dla osób niewidomych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji pośpiesznej i ekspresowej, na bilety jednorazowe,
  • ulga 78% - dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół do ukończenia 24. roku życia lub studentów do ukończenia 26. roku życia na wszystkie międzymiastowe przejazdy autobusowe oraz jednemu rodzicowi lub opiekunowi, zarówno na bilety miesięczne jak i zwykłe,
  • ulga 93% - dla osób niewidomych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej na bilety miesięczne i jednorazowe,
  • ulga 95% -  dla opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to również osób niewidomych, nie będących osobami o znaczącym stopniu niepełnosprawności. Ulga przysługuje wyłącznie do biletów jednorazowych, ulgowych,
 • zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego,
 • zwolnienie z praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kat. B w miejscowości Damnica - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, gdy egzamin odbywa się ich pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia. 

Jak wygląda legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Mamy do czynienia z dwoma wzorami legitymacji: z określonym stopniem niepełnosprawności oraz bez niego.

Wzór legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności

Wzór legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności

fot. niepełnosprawni.gov.pl

Wzór legitymacji bez stopnia niepełnosprawności

Wzór legitymacji bez stopnia niepełnosprawności

fot. niepełnosprawni.gov.pl

Uwaga! Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej!

Jakie informacje zawiera legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Z legitymacji osoby niepełnosprawnej możemy odczytać:

 • imię,
 • nazwisko, 
 • numer PESEL jak wyrobić numer PESEL w miejscowości Damnica?,
 • data ważności dokumentu,
 • symbol przyczyny niepełnosprawności - na wniosek osoby niepełnosprawnej,
 • kod QR.

Na legitymacji znajduje się także zdjęcie jej posiadacza. 

Jak odczytać stopień niepełnosprawności z nowej legitymacji?

Jak odczytać stopień niepełnosprawności z nowej legitymacji?

Dane na temat stopnia niepełnosprawności oraz jej przyczyny są umieszczane na legitymacji w formie kodu QR, który można zeskanować za pomocą smartphone'a lub komputera. Są one także zapisane w formie tekstowej, według poniższych wzorów:

 • 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,
 • 00000000000;01-U;;000000000/0001,
 • 00000000000;;lekki;000000000/0001,
 • 00000000000;;;000000000/0001.

Kody oznaczające typy niepełnosprawności składają się z 3 znaków. Poniżej wymieniamy kilka z nich:

 • 01­U – upośledzenie umysłowe;
 • 02­P – choroby psychiczne;
 • 03­L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04­O – choroby narządu wzroku;
 • 05­R – upośledzenie narządu ruchu;
 • 06­E – epilepsja;
 • 07­S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08­T – choroby układu pokarmowego;
 • 09­M – choroby układu moczowo-­płciowego;
 • 10­N – choroby neurologiczne;
 • 11­I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12­C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Stopień niepełnosprawności jest umieszczany na legitymacji tylko na wniosek jej posiadacza.


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać legitymację dla osoby niepełnosprawnej, według wzoru obowiązującego na terenie całej Polski, należy złożyć w  powiatowym/ miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego np. ZUS, KRUS, MON, MSWiA, nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie legitymacji można złożyć w dowolnym momencie.

Ile kosztuje wydanie legitymacji dla niepełnosprawnych?

Ile kosztuje wydanie legitymacji dla niepełnosprawnych?

Legitymacja jest bezpłatna. Dopiero za wydanie jej duplikatu niepełnosprawny musi zapłacić 15 złotych.

Ile czeka się na wydanie legitymacji?

Dokument powinien być gotowy do odbioru w ciągu 14 dni.

Ile ważna jest legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Dokument jest ważny tak długo jak orzeczenie, lecz nie dłużej niż:

 • 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 • 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Gdy termin ważności legitymacji osoby niepełnosprawnej upłynie, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.


Gdzie załatwić sprawę legitymacja osoby niepełnosprawnej w miejscowości Damnica?

Aby załatwić sprawę legitymacja osoby niepełnosprawnej w miejscowości Damnica, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Górna 8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Damnica

Adres: ul. Górna 8, 76-231 Damnica

Godziny:  Otwarte do 15:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48598113248 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.