Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze Głogów Małopolski 2024 - limity zużycia litrów ON na hektar, terminy i wniosek PDF

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 20 stycznia 2024 6 min. czytania

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Co roku rolnicy mogą starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Aby otrzymać dopłatę, gospodarz musi złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Od kiedy można składać wnioski? Ile wynosi dopłata w 2024 roku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto w miejscowości Głogów Małopolski może starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

O dopłatę mogą starać się wszyscy producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów finansowych poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kryteria otrzymania zwrotu za paliwo rolnicze

Kryteria otrzymania zwrotu - limity zużycia oleju napędowego na hektar

Aby otrzymać zwrot, rolnik musi mieścić się w następujących limitach zużycia oleju napędowego:

 • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - roczny limit ustalony dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

 • 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - roczny limit ustalony dla chowu lub hodowli bydła,

 • 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową owiec, kóz i koni dla producentów rolnych, którzy zakupili paliwo rolnicze,

 • 4 litrów na 1 szt. świń, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

Jaka jest stawka dopłaty do paliwa rolniczego?

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

W 2024 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono się w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wzór wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolniczeWzór wypełnionego wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Dokumenty potrzebne do zwrotu za paliwo rolnicze

Wymagane dokumenty

Rolnicy chcący starać się o zwrot za paliwo, muszą złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze,

 • faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 • dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek* - w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła,

 • dokument zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca* - w przypadku posiadania przez producenta rolnego świń, owiec lub kóz,

 • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta. - w przypadku posiadania przez producenta rolnego koni.

*O dokument należy starać się w powiatowym biurze ARiMR.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot za paliwo rolnicze?

Kiedy złożyć wniosek?

Aby rolnik mógł uzyskać zwrot za paliwo rolnicze, może złożyć wniosek w następujących terminach:

 • od 1 do 29 lutego – dołączając dowody zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku w którym składany jest wniosek. 

 • od 1 do 31 sierpnia - dołączając dowody zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego do 31 lipca roku w którym składany jest wniosek. 

Producenci bydła wniosek mogą złożyć tylko raz w roku. 

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Głogów Małopolski?

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze należy złożyć do urzędu w miejscowości Głogów Małopolski, jeżeli jest on właściwy dla miejsca posiadania gruntów rolnych.

Dokument będzie rozpatrzał wójt, burmistrz lub prezydent miasta Głogów Małopolski

Kiedy zwrot akcyzy trafi do rolników w miejscowości Głogów Małopolski?

Dopłaty powinny być wypłacone w terminach:

 • od 1 do 30 kwietnia – jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do ostatniego dnia lutego,
 • od 1 do 31 października – jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 sierpnia.

Rolnicy mogą starać się także o:

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w miejscowości Głogów Małopolski?

Aby załatwić sprawę zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w miejscowości Głogów Małopolski, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta i Gminy pod adresem ul. Rynek 1 w miejscowości .

Urząd Miasta i Gminy w miejscowości Głogów Małopolski

adres: ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski

tel. +4817 789 7000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!
Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu