Zmiana nazwiska dziecka i dorosłego Słupia Konecka - wniosek PDF wzór 2023

Zmiana nazwiska

W wyjątkowych przypadkach każdy obywatel ma prawo do zmiany nazwiska. Zmiana jest możliwa nie tylko po ślubie czy rozwodzie, ale także np. w przypadku gdy jest ono ośmieszające lub zostało bezprawnie zmienione. Jak przebiega procedura w miejscowości Słupia Konecka? Ile to kosztuje? Jakie dokumenty są potrzebne? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zmienić nazwisko?

Zmiany nazwiska może dokonać każdy:

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa - jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda),
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Kiedy można zmienić nazwisko?

Podobnie jak w przypadku imienia, zmiana nazwiska jest możliwa, gdy:

 • jest ono ośmieszające,
 • zostało bezprawnie zmienione,
 • wnioskujący posiada inne nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego jest obywatelem,
 • wnioskujący na co dzień używa innego nazwiska. 

Dodatkowo można także:

Sposoby zmiany nazwiska

Chcąc dokonać zmiany nazwiska, wnioskujący może:

 • zmienić nazwisko na inne,
 • zmienić pisownię nazwiska,
 • zmienić formę nazwiska na odpowiednią dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Przy wyborze zupełnie nowego nazwiska, należy pamiętać, że nie może to być nazwisko historyczne, znane w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej. Zmiana na znane nazwisko jest możliwa tylko w sytuacji, gdy wnioskujący ma ku temu ważny powód oraz posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka w miejscowości Słupia Konecka

Po zmianie nazwiska przez rodzica nazwisko dziecka może ulec zmianie. Należy rozpatrzyć 2 scenariusze:

 1. Oboje rodziców zmienia nazwisko. Wówczas:
  • nazwisko dzieci z tego małżeństwa zostaje zmienione,
  • nienarodzone dzieci tego małżeństwa będą nosiły zmienione nazwisko.
 2. Jedno z rodziców zmienia nazwisko. Wówczas:
  • jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat - drugi rodzic musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka (chyba że nie żyje, został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych),
  • jeżeli dziecko ukończyło 13 lat - dziecko musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Dziecko może wyrazić zgodę osobiście przed urzędnikiem w USC Słupia Konecka lub na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka lub dorosłego w miejscowości Słupia Konecka

Wzór wniosku o zmianę nazwiska PDF

Dokumenty wymagane do zmiany nazwiska

Wymagane dokumenty

Aby zmienić nazwisko, należy dostarczyć do urzędu w miejscowości Słupia Konecka następujące dokumenty:

⚠ Zmiana nazwiska powoduje konieczność naniesienia zmiany do aktu urodzenia w miejscowości Słupia Konecka i aktu małżeństwa w miejscowości Słupia Konecka. Podczas składania wniosku należy wskazać, gdzie zostały one sporządzone. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Słupia Konecka sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana nazwiska dotyczy. ⚠

Gdzie złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska w miejscowości Słupia Konecka?

Komplet dokumentów w tej sprawie należy złożyć do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Słupia Konecka lub polskiego konsulatu. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie.

Ile kosztuje zmiana nazwiska?

Ile kosztuje zmiana nazwiska w miejscowości Słupia Konecka? 

Za złożenie wniosku w miejscowości Słupia Konecka trzeba zapłacić 37 złotych. 

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku w miejscowości Słupia Konecka?

Urzędnik stanu cywilnego rozpocznie rozpatrzanie wniosku niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu w miejscowości Słupia Konecka?

Tak, od wniosku o zmianę nazwiska przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę zmiana nazwiska w miejscowości Słupia Konecka?

Aby załatwić sprawę zmiana nazwiska w miejscowości Słupia Konecka, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Słupia 30A.

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Słupia Konecka

Adres: ul. Słupia 30A, 26-234 Słupia Konecka

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48413911147 

Internet:  strona www

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,4 tys. dokumentów!
Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
Pobierz dokument
Oświadczenie o zmianie nazwiska do pracodawcy [DOC]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zmianie nazwiska do pracodawcy [PDF]
Pobierz dokument