Prawo jazdy kat. T Bodzentyn - kurs, opłaty i egzamin PDF

Weryfikacja: 18 sierpnia 2022

Prawo jazdy kategorii T

Uprawnienia kategorii T są przeznaczone dla osób, które w swojej pracy wykorzystują ciągniki lub maszyny wolnobieżne. Należą do nich m.in. rolnicy (ciągniki, kombajny, sadzarki itp.), leśnicy (maszyny leśne, harwestery, skidery itd.), budowlańcy (ładowarki, koparki, walce) oraz pracownicy transportu (wózki widłowe, teleskopowe). W poniższym poradniku wyjaśniamy jakie kryteria należy spełniać, aby rozpocząć kurs, ile kosztuje zdobycie uprawnień T, ile trwa nauka jazdy oraz jak wygląda egzamin państwowy.

Czym można jeździć na kat. T?

Osoby posiadające uprawnienia kat. T mogą jeździć:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM - motorowerem oraz czterokołowcem lekkim.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby rozpocząć kurs?

Od potencjalnych kursantów wymaga się:

Uwaga! Kurs można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wieku, który uprawnia do podejścia do egzaminu.

Ile kosztuje prawo jazdy T?

Ile kosztuje prawo jazdy T?

Cena kursu

Średnie ceny kursów na prawo jazdy kategorii T w Bodzentynie wahają się w granicach od 1500 do 2000 złotych. Będą się od siebie różniły w zależności od wybranej szkoły jazdy.

Koszt egzaminu

Część teoretyczna egzaminu na kategorię T kosztuje 30 złotych, zaś praktyczna - 170 złotych

Koszt wydania dokumentu

Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami z kat. T kosztuje 100,50 zł.


Prawo jazdy T krok po kroku

Prawo jazdy T krok po kroku

Zdobycie uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. 

1. Wybór szkoły jazdy 

Pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień T jest wybór szkoły jazdy. Podczas podejmowania decyzji w sprawie odpowiedniego ośrodka nauki jazdy warto kierować się ceną kursu, odległością od miejsca zamieszkania oraz opiniami innych kursantów. Powinno się również wziąć pod uwagę współczynnik “zdawalności” szkoły jazdy, czyli odsetek kursantów, którzy po ukończeniu szkolenia zdali egzamin państwowy.

2. Badania na prawo jazdy

Tak jak dla innych kategorii, również w przypadku prawa jazdy kat. T konieczne jest przejście badań kierowcy. Na ich podstawie lekarz wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, które trzeba później dostarczyć do wydziału komunikacji. Osoby noszące okulary lub soczewki kontaktowe muszą obowiązkowo zabrać je ze sobą na badanie.

3. Wyrobienie numeru PKK

Po wybraniu ośrodka szkolenia kierowców i otrzymaniu orzeczenia od lekarza kursant może udać się do Wydziału Komunikacji w Bodzentynie, aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. W tym celu należy złożyć w urzędzie:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – w przypadku kursantów niepełnoletnich,
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni - dotyczy cudzoziemców → dowiedz się, jak zdobyć kartę pobytu w Bodzentynie.

4. Rozpoczęcie kursu

Załatwienie formalności w wydziale komunikacji umożliwia rozpoczęcie właściwego kursu w OSK w Bodzentynie, który składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. Długość szkolenia ustala szkoła jazdy, jednak standardowo powinno ono trwać 50 godzin, w tym 30 godzin nauki teoretycznej oraz 20 godzin jazdy praktycznej.

 Egzamin państwowy na kategorię T

5. Egzamin państwowy na kategorię T

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego organizowanego przez ośrodek jazdy, kursant może zapisać się na część teoretyczną, a następnie praktyczną egzaminu państwowego. Egzaminy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Egzamin teoretyczny na kat. T

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań - kursant ma 25 minut na ich rozwiązanie. Aby zdać, musi zdobyć 68 punktów na 74 możliwe. Tylko pozytywne ukończenie tej części egzaminu uprawnia do zapisania się na “praktykę”.

Egzamin praktyczny na T

Praktyczny egzamin na uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi składa się z kilku etapów:

 1. Przygotowanie do jazdy i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
 2. Połączenie przyczepy z pojazdem.
 3. Jazda po łuku, parkowanie, ruszanie na wzniesieniu na placu manewrowym.
 4. Jazda w ruchu drogowym.

6. Odbiór dokumentu

Gdy kursantowi uda się zdać egzamin praktyczny, może zgłosić się do Wydziału Komunikacji w Bodzentynie, aby okazać dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Urzędnik zatwierdzi wpłatę, a świeżo upieczonemu kierowcy pozostaje czekać na gotowy dokument.

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy kat. T?

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy kat. T?

Gotowy dokument prawa jazdy kat. T będzie do odbioru:

 • do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty,
 • do 30 dni - jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności do wyjaśnienia,
 • do 2 miesięcy - jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy T jest gotowe do odbioru?

Po potwierdzeniu dokonania opłaty w urzędzie kierowca będzie mógł na bieżąco sprawdzać status swojego prawa jazdy online. Aby to zrobić, musi wejść na stronę info-car.pl i podać PESEL bądź datę urodzenia, PKK oraz imię i nazwisko. 

Ile jest ważne prawo jazdy w kat. T?

Na ten moment, nie wydaje się już dokumentów bez daty upływu ich ważności. Aktualnie najdłuższy okres ważności prawa jazdy T to 15 lat. Może on zostać skrócony, jeżeli podczas badania lekarz wykryje problemy ze zdrowiem i wystawi uprawnienie do kierowania pojazdami na krótszy okres (np. z powodu postępującej wady wzroku - prawo jazdy wydaje się na 5 lat).

Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności

Gdy upłynie termin ważności posiadanego prawa jazdy, należy w pierwszej kolejności udać się do uprawnionego lekarza, w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Następnie należy wypisać wniosek o wydanie nowego prawa jazdy, dokonać niezbędnych opłat (100,50 zł), zgromadzić wszystkie dokumenty (wniosek, fotografia, orzeczenie lekarskie, dowód uiszczenia opłaty) i złożyć je w wydziale komunikacji. Nie trzeba ponownie zdawać egzaminów.


Gdzie załatwić sprawę prawo jazdy kat. T w Bodzentynie?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w Bodzentynie. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument