Prawo jazdy kategorii B, B1, B+E Knurów - nauka jazdy, cena, uprawnienia, egzamin 2024, wniosek PDF

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 30 kwietnia 2024 15 min. czytania

Prawo jazdy kategorii B, B1, B+E

Kategoria B jest najpopularniejszym rodzajem prawa jazdy w Polsce. Uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych, quadów oraz motorowerów i motocykli. Jakimi pojazdami można kierować po zdobyciu uprawnień? Jakie kryteria należy spełnić, aby rozpocząć kurs oraz ile kosztuje wydanie prawa jazdy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym można jeździć z prawem jazdy kat. B, B1 i B+E?

Dzięki uprawnieniom kat. B, B1 lub B+E, kierowca może prowadzić:

Kategoria B:

 • samochód osobowy do 3,5 tony o maksymalnie 9 miejscach (wliczając w to kierowcę),
 • samochód z przyczepą lekką, której masa nie przekracza 750 kg,
 • samochód o masie nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, masa przyczepy nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej samochodu, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy (kod 96),
 • motocykl z silnikiem do 125 cm³ - jeżeli kierowca posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat,
 • ciągnik rolniczy (tylko w Polsce),
 • motorower, którego pojemność nie przekracza 50 cm³, a maksymalna prędkość jazdy to 45 km/h,
 • czterokołowiec lekki, którego masa nie może przekraczać 350 kg, a maksymalna prędkość to 45 km/h,
 • czterokołowiec wykorzystywany do przewozu osób (do 400 kg) i ładunków (do 550 kg),
 • pojazdy wolnobieżne np. kombajn rolniczy czy walec. To pojazdy silnikowe, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h.

Kategoria B1:

 • czterokołowiec o maksymalnej masie 400 kg (w przypadku pojazdu do przewozu osób) lub 550 kg (w przypadku pojazdu do przewozu towarów). Maksymalna moc silnika nie może przekraczać 15 kW/20,4 KM,
 • pojazdy przypisane do kategorii AM: motorower zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h oraz czterokołowiec lekki o masie własnej do 350 kg i maksymalnej prędkości do 45 km/h.

Kategoria B+E:

 • pojazd o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazd o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą lekką,
 • pojazd samochodowy o masie nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy (kod 96),
 • zespół pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą,
 • motorower,
 • motocykl,
 • czterokołowiec lekki.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby rozpocząć kurs na kategorię B, B1, B+E w Knurowie?

Potencjalny kursant musi:

 • pozytywnie przejść badania lekarskie na prawo jazdy w Knurowie,
 • zamieszkiwać na terenie Polski co najmniej 185 dni,
 • osiągnąć odpowiedni wiek:
  • dla kat. B - 18 lat,
  • dla kat. B1 - 16 lat,
  • dla kat. B+E - 18 lat,
 • w przypadku kat. B+E - posiadać ważne prawo jazdy kat. B.

Kurs na każdą kategorię można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wieku, który uprawnia do podejścia do egzaminu.

Ile kosztuje prawo jazdy B, B1, B+E?

Ile kosztuje prawo jazdy B, B1, B+E?

Cena kursu

To, ile trzeba będzie zapłacić za kurs na prawo jazdy, zależy od kategorii, którą kursant chce zdobyć. Średnio ceny kursów w Knurowie wynoszą:

 • kategoria B - od 2700 do 3500 złotych,
 • kategoria B1 - od 3000 do 3500 złotych,
 • kategoria B+E - od 1400 do 2200 złotych.

Ceny są ustalane indywidualnie przez ośrodki szkolenia kierowców, więc mogą się od siebie różnić.

Koszt egzaminu na prawo jazdy

Ponownie, ceny egzaminów różnią się w zależności od wybranej kategorii.
 

Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
B 50 zł 200 zł
B1 50 zł 200 zł
B+E - 250 zł

Koszt dokumentu

Wydanie dokumentu prawa jazdy kat. B, B1, B+E kosztuje 100,00 zł.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

 Prawo jazdy B, B1, B+E krok po kroku

Prawo jazdy Knurów - kategoria B, B1, B+E krok po kroku

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania samochodem osobowym, należy dopełnić kilku formalności. Należą do nich:

 1. Zapisanie się do szkoły jazdy.
 2. Wykonanie badań lekarskich.
 3. Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
 4. Ukończenie kursu i podejście do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

1. Wybór szkoły jazdy

Pierwszym krokiem, jaki musi poczynić przyszły kierowca, jest zapisanie się na kurs. Na rynku działa wiele szkół jazdy, więc potencjalny kursant może przebierać w ofertach. Dokonując wyboru, warto wziąć pod uwagę to, czy ośrodek posiada plac manewrowy, cenę kursu, pojazdy do nauki jazdy oraz opinie i rekomendacje uczestników kursu na temat m.in. instruktorów nauki jazdy kat. B w Knurowie. Dobrą praktyką jest także sprawdzenie współczynnika “zdawalności”, czyli odsetka kursantów, którzy zdali egzamin po odbyciu kursu w danej szkole.

2. Badania na prawo jazdy

Aby móc rozpocząć kurs, konieczne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Taki dokument można uzyskać podczas badania lekarskiego na prawo jazdy, wykonanego przez uprawnionego lekarza. Zaświadczenie należy później okazać w Wydziale Komunikacji w Knurowie.

Wykonanie badań lekarskich to koszt 200 zł. Często zdarza się, że koszt badań jest wliczony w całkowitą sumę, którą należy zapłacić za kurs. Warto mieć to na uwadze, porównując ceny poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców.

Osoby z wadami wzroku, które na co dzień noszą okulary bądź soczewki kontaktowe, muszą zabrać je ze sobą na badanie.

3. Wyrobienie PKK

Po wybraniu szkoły jazdy i badaniach kursant musi udać się do Wydziału Komunikacji w Knurowie, aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Do urzędu musi dostarczyć komplet dokumentów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zdjęcie do prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm  → dowiedz się, gdzie wykonać zdjęcia do prawa jazdy w Knurowie,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • kserokopię prawa jazdy - jeżeli kandydat posiada już taki dokument,
 • dokument tożsamości do wglądu → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty lub paszport w Knurowie
 • zgodę rodzica lub opiekuna prawnego - w przypadku osób niepełnoletnich (rodzic lub opiekun prawny musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy),
 • kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni - dotyczy cudzoziemców → jak zdobyć kartę pobytu w Knurowie?

4. Rozpoczęcie kursu

Dopiero po uzyskaniu numeru PKK, kursant może rozpocząć szkolenie w OSK w Knurowie. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jego długość zależy od ustaleń szkoły jazdy. 

Standardowo:

 • dla kat. B nauka jazdy trwa 60 godzin, w tym:
  • 30 godzin szkolenia teoretycznego - kursant jest zwolniony z teorii, jeżeli posiada prawo jazdy B1,
  • 30 godzin szkolenia praktycznego - kursanci posiadający prawo jazdy kat. B1 obowiązkowo muszą odbyć tylko 20 godzin jazd,
 • dla kat. B1 nauka jazdy trwa 60 godzin, w tym:
  • 30 godzin kursu teoretycznego,
  • 30 godzin szkolenia praktycznego,
 • dla kat. B+E nauka jazdy trwa 15 godzin: 
  • 15 godzin jazd → kursant jest zwolniony ze szkolenia teoretycznego; warunkiem rozpoczęcia kursu na kat. B+E jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy kat. B.

Kursanci, którzy nie mogą uczęszczać na wykłady teoretyczne, mogą uczyć się samodzielnie w domu. Przed rozpoczęciem jazd w szkole jazdy muszą obowiązkowo zdać państwowy egzamin teoretyczny.

Egzamin państwowy na kategorię B, B1, B+E

5. Egzamin państwowy na kategorię B, B1, B+E

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego organizowanego przez ośrodek jazdy, kursant może zapisać się na egzamin państwowy. Zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny, przeprowadzany jest w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD).

Egzamin teoretyczny na kat. B, B1

Część teoretyczna egzaminu na kategorię B i B1 składa się z 32 pytań i trwa 25 minut. Aby zaliczyć tę część egzaminu i móc zapisać się na część praktyczną, kursant musi uzyskać co najmniej 68 punktów.

Osoba chcąca zdobyć uprawnienia B+E nie podchodzi do części teoretycznej, ponieważ posiada już dokument odpowiedni dla kat. B.

Egzamin praktyczny na B, B1, B+E

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy B i B1 składa się z kilku etapów:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy - egzaminowany losuje zadania, np. sprawdzenie poziomu oleju, sprawdzenie świateł drogowych.
 2. Jazda po łuku, ruszanie ze wzniesienia na placu manewrowym.
 3. Jazda w ruchu drogowym, która trwa minimum 25 minut.

Natomiast egzamin na prawo jazdy kategorii B+E wygląda następująco:

 1. Przygotowanie pojazdu do jazdy i sprawdzenie jego stanu technicznego.
 2. Złączenie pojazdu z przyczepą.
 3. Jazda w przód i w tył, ruszenie z miejsca na placu manewrowym.
 4. Jazda w ruchu drogowym.
 5. Rozłączenie pojazdu z przyczepą.

6. Wydanie i odbiór dokumentu

Jeżeli zdający ukończy obie części egzaminu z wynikiem pozytywnym, może uiścić opłatę za wydanie dokumentu i przekazać potwierdzenie wpłaty do Wydziału Komunikacji w Knurowie. Od tego momentu należy oczekiwać powiadomienia o dokumencie gotowym do odbioru.

Ile czeka się na prawo jazdy B, B1, B+E?

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy B, B1 lub B+E?

Gotowy dokument prawa jazdy będzie do odbioru:

 • do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty,
 • do 30 dni - jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności do wyjaśnienia,
 • do 2 miesięcy - jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy B, B1, B+E jest gotowe do odbioru?

Status swojego dokumentu można sprawdzić online. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę info-car.pl i podać PESEL bądź datę urodzenia, PKK oraz imię i nazwisko. 

Ile jest ważne prawo jazdy B, B1, B+E?

Dawniej prawa jazdy były bezterminowe, jednak na ten moment nie wydaje się już dokumentów bez daty ważności. Aktualnie najdłuższy okres ważności prawa jazdy B to 15 lat. Może on zostać skrócony, jeżeli podczas badania lekarz wykryje problemy ze zdrowiem i wystawi uprawnienie do kierowania pojazdami na krótszy okres. 

Dla osób z wadą wzroku lekarz może wystawić uprawnienie do kierowania pojazdami np. tylko na 5 lat - oznacza to, że po upływie 5 lat, należy ponownie zgłosić się na badania lekarskie i ponownie wyrobić dokument.

Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności

Gdy upłynie termin ważności posiadanego prawa jazdy, należy w pierwszej kolejności udać się do uprawnionego lekarza, w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Następnie należy wypisać wniosek o wydanie nowego prawa jazdy, dokonać niezbędnych opłat (100,00 zł), zgromadzić wszystkie dokumenty (wniosek, fotografia, orzeczenie lekarskie, dowód uiszczenia opłaty) i złożyć je w wydziale komunikacji. Przy wymianie dokumentu ze względu na kończący się termin ważności nie zdaje się ponownie egzaminów.

Kod 96 prawo jazdy

Prawo jazdy kat. B kod 96

Kod B96 daje uprawnienia do holowania swoim autem przyczepy innej niż lekka, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg (DMC > 750 kg). Najczęściej na wyrobienie kodu B96 decydują się osoby, które posiadają przyczepy kempingowe lub przyczepy do przewozu zwierząt, np. koni. 

Do czego uprawnia kod B96?

Każdy, kto ma prawo jazdy kat. B., może ciągnąć przyczepkę lekką (DMC 750 kg) samochodem, którego masa nie przekracza 3500 kg. Łączna DMC zespołu pojazdu z przyczepką lekką może wynosić maksymalnie 4250 kg

Przykład: Auto dostawcze i przyczepa lekka. Samochód dostawczy – 3500 kg. Przyczepa lekka – 750 kg. Masa zestawu przekracza 3500 kg, ale przy przyczepie lekkiej Konwencja Wiedeńska dopuszcza jazdę zespołem pojazdów do 4250 kg z kategorią prawa jazdy B.

Jeżeli zaś kierowca chce holować przyczepkę inną niż lekka (DMC > 750 kg) nie mając dodatkowego uprawnienia, łączna DMC zespołu pojazdów nie może przekroczyć 3500 kg. Należy jedynie pamiętać o tym, że holowanie dużej przyczepy małym samochodem, może być niebezpieczne

Aby kierowca mógł poruszać się zespołem pojazdów z przyczepką inną niż lekka (DMC > 750 kg), gdzie masa całego zestawu przekracza 3500 kg, kierujący pojazdem musi mieć prawo jazdy kat. B z kodem ograniczenia 96. Wtedy kierowca może poruszać się zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 4250 kg.

Przykład: Przyczepa inna niż lekka (DMC > 750 kg), auto 2500 kg i przyczepa 1200 kg. DMC zespołu pojazdów wynosi w tym przypadku 3700 kg, ale nie przekracza 4250 kg.

Jakie warunki należy spełnić, aby mieć kod B96?

Aby zdobyć prawo jazdy z kodem B96, należy spełnić kilka warunków. Konieczne jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 18 lat,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Należy pamiętać, że do tego rodzaju prawa jazdy nie trzeba robić żadnego wcześniejszego kursu, jak w przypadku np. prawa jazdy kat. B.

Ile kosztuje prawo jazdy z kodem B96?

Prawo jazdy kat. B z kodem 96, a właściwie egzamin praktyczny na tę kategorię, kosztuje 200 zł.

Egzamin na prawo jazdy z kodem B96

Dla tej kategorii nie ma państwowego egzaminu teoretycznego. Obowiązuje jedynie egzamin praktyczny, na który składa się m.in.:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu (czas: max. 5 minut), następnie przygotowanie się do jazdy,
 • złączenie pojazdu z przyczepą (czas: max. 15 minut),
 • uruchomienie pojazdu, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (cofanie – czas: max.5 minut),
 • wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu przygotowanego przez WORD. 

Kroki do uzyskania prawa jazdy z kodem B96

Uprawnienie B96 do prawa jazdy kat. B wymaga przede wszystkim posiadania prawa jazdy kat. B. oraz wieku minimalnego, jakim jest 18 lat. Oprócz tego należy posiadać:

Później następuje:

 • egzamin państwowy — należy zgłosić  się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustalić termin egzaminu. Do zapisu na egzamin potrzebny będzie dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Po zdaniu egzaminu praktycznego WORD zaktualizuje PKK,
 • odbiór prawa jazdy — Wydział Komunikacji w Knurowie po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydanie prawa jazdy z dodatkowymi uprawnieniami.

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy z kodem B96?

Standardowo, gotowy dokument prawa jazdy będzie do odbioru do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty. Czasami z wielu przyczyn czas oczekiwania może być dłuższy. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę prawo jazdy kat. B, B1, B+E w Knurowie?

Aby załatwić sprawę prawo jazdy kat. B, B1, B+E w Knurowie, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Gliwicach pod adresem ul. Z. Starego 17 w Knurowie.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

adres: ul. Z. Starego 17, 44 – 100 Gliwice

tel. +48323326600 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,7 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie prawa jazdy krajowego [PDF]

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument

Lubi wciąż być na bieżąco, a jej obecna praca wymaga pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami wielu instytucji, przez co nie przeoczy żadnej zmiany ani nowości w przepisach. Stara się wyjaśniać, jak człowiek człowiekowi, w jaki sposób najłatwiej załatwić daną sprawę urzędową. Jej misją jest udzielanie prostych wskazówek - zdaje sobie sprawę, że treści przepisane wprost z Dziennika Ustaw zazwyczaj nie są zrozumiałe dla zwykłego, szarego człowieka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji