Kurs ADR w Knurowie, egzamin i zaświadczenie dla kierowcy - informacje 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik 7 min. czytania

Zaświadczenie ADR

Kierowca zawodowy, który przewozi towary niebezpieczne, musi posiadać zaświadczenie ADR. Które substancje uważane są za niebezpieczne? Jakie warunki należy spełniać, aby starać się o zaświadczenie ADR? Jak wygląda egzamin ADR i ile kosztuje wydanie zaświadczenia? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest ADR?

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja regulująca przewóz towarów niebezpiecznych. Wedle jej zapisów, materiały niebezpieczne można podzielić na 13 klas zagrożeń:

 • Klasa 1: materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2: gazy,
 • Klasa 3: materiały zapalne ciekłe,
 • Klasa 4.1: materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe,
 • Klasa 4.2: materiały podatne na samozapalenie,
 • Klasa 4.3: materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • Klasa 5.1: materiały utleniające,
 • Klasa 5.2: nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6.1: materiały trujące,
 • Klasa 6.2: materiały zakaźne,
 • Klasa 7: materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8: materiały żrące,
 • Klasa 9: różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Co zrobić aby przewozić towary niebezpieczne?

Jakie warunki należy spełnić, aby przewozić towary niebezpieczne?

Kwalifikacja kierowcy zawodowego (Sprawdź: Kwalifikacje kierowcy zawodowego w Knurowie) nie wystarczy, aby móc zajmować się transportem materiałów niebezpiecznych. Kierowca musi dodatkowo:

Jeżeli kierowca chce bez ograniczeń przewozić towary, w tym również substancje niebezpieczne, pomiędzy krajami zrzeszonymi w Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, musi posiadać zezwolenie EKMT.

Zaświadczenie ADR 

Zaświadczenie ADR przyjmuje formę plastikowego dokumentu ze zdjęciem. Na awersie znajdują się podstawowe dane jego posiadacza: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo i data ważności dokumentu. Na rewersie znajduje się adnotacja na temat posiadanych przez kierowcę uprawnień.

Zaświadczenie ADR - awers

Zaświadczenie ADR - rewers

Wzór zaświadczenia ADR fot. Info-car.pl

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak uzyskać zaświadczenie ADR? Instrukcja krok po kroku

Aby kierowca mógł przewozić materiały niebezpieczne, musi ukończyć kurs ADR i podejść do egzaminu.

1. Kurs ADR w Knurowie 

Pierwszym krokiem jest zapisanie się na kurs prowadzony przez firmę wpisaną do rejestru prowadzonego przez marszałka województwalista podmiotów prowadzących kursy ADR

Jeżeli kierowca stara się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, musi udać się na kurs początkowy. 

Kursy składają się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.

W ramach początkowego kursu ADR w Knurowie wyróżnia się:

 • kurs podstawowy,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.2.

Jeżeli kierowca stara się o przedłużenie zaświadczenia, musi zapisać się na jeden z kursów doskonalących:

 • kurs doskonalący podstawowy,
 • kurs doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach,
 • kurs doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1,
 • kurs doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Aby wziąć udział w kursach specjalistycznych, kierowca musi najpierw ukończyć kurs podstawowy.

Kurs ADR online

Niektóre ośrodki prowadzące kursy oferują kursy ADR w formie zdalnej, online. Wówczas kursant nie musi dojeżdżać do ośrodka do momentu rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Cena kursu ADR w Knurowie

Firmy indywidualnie ustalają sposób zapisów, jak i cenę za kurs. Ceny kursów wahają się w okolicach od 500 do 800 zł.

Czas trwania kursu ADR

Długość kursu zależy od wybranej specjalizacji.

 • kurs podstawowy - co najmniej 18 godzin lekcyjnych,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - co najmniej 13 godzin lekcyjnych,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 - co najmniej 8 godzin lekcyjnych,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.2. - co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

2. Egzamin ADR

Do 6 miesięcy od ukończenia kursu ADR, kierowca musi przystąpić do egzaminu. Aby móc podejść do testu, musi posiadać przy sobie zaświadczenie o ukończeniu kursu, a także wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy do egzaminu ADR - wzór PDF

Egzamin odbywa się w ośrodku szkolenia, do którego kierowca uczęszczał na kurs. 

Zakres egzaminu Ilość pytań Czas trwania
z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 30 pytań 60 minut
z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 18 pytań 40 minut
z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 15 pytań 30 minut
z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.2

Pytania mają tylko jedną poprawną odpowiedź. Aby zdać egzamin, należy odpowiedzieć poprawne na ⅔ pytań.

Egzamin ADR - przykładowe pytania i odpowiedzi

W sieci można znaleźć wiele przykładowych arkuszy zawierających pytania często pojawiające się na właściwym egzaminie ADR. Zapoznanie się z nimi przed podejściem do oficjalnego testu może zwiększyć szansę zdającego na uzyskanie pozytywnego wyniku.

Uzyskanie zaświadczenia ADR

3. Uzyskanie zaświadczenia ADR

Po zdanym egzaminie, przewodniczący dwuosobowej komisji egzaminacyjnej w ciągu 3 dni przekazuje informacje o zdanym egzaminie do marszałka województwa, który wydaje zaświadczenia ADR.

Gdzie starać się o wydanie zaświadczenia ADR w Knurowie?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie zaświadczeń ADR jest najbliższy urząd marszałkowski w Knurowie.

Wymagane dokumenty do wydania zaświadczenia

Aby uzyskać zaświadczenie ADR, należy złożyć w urzędzie:

 • wniosek do Marszałka Wojewódzkiego,
 • formularz zgłoszeniowy, 
 • protokół z egzaminu końcowego po kursie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z wynikiem pozytywnym (przedkłada przewodniczący komisji),
 • klauzula informacyjna – RODO,
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia oraz za wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia ADR?

Za wydanie dokumentu kierowca zapłaci 50 zł. Opłatę za wydanie dokumentu można uiścić zarówno przed jak i po egzaminie.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia ADR?

Kierowca powinien otrzymać dokument do 7 dni od dnia zdania egzaminu. Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres.

Ile ważne jest zaświadczenie ADR?

Ile ważne jest zaświadczenie ADR?

Zaświadczenie wydaje się na 5 lat.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Jeżeli kierowca ma zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu, może złożyć pisemną skargę do marszałka województwa - ma na to 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Jeżeli marszałek uzna skargę za zasadną, może zarządzić powtórzenie egzaminu bądź uznać go za zdany. 

Podstawa prawna


Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji