Badania lekarskie kierowców na prawo jazdy Kłecko

Badania lekarskie na prawo jazdy Kłecko

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy w miejscowości Kłecko, każdy przyszły kierowca musi wykonać badanie lekarskie. Bez ważnych badań nie ma możliwości przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy. W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie badania musi przejść każdy przyszły kierowca i jakie wiążą się z tym koszty.

Czym są badania kierowców na prawo jazdy?

Badania przyszłych kierowców mają na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia badanego. Lekarz dokonuje oceny ostrości widzenia, zdolność rozpoznawania barw i sprawdza brak przeciwwskazań neurologicznych (np. występujące w przeciągu ostatnich dwóch lat ataki padaczki, prawidłowe utrzymanie równowagi, prawidłowe odruchy). 

Jak wyglądają badania kierowców na prawo jazdy w miejscowości Kłecko?

Kierowca amator

Kierowca zawodowy

 • badanie poziomu glukozy we krwi na czczo

 • badanie lekarza orzecznika

 • ocena okulistyczna

 • ocena neurologiczna

 • badanie poziomu glukozy we krwi na czczo

 • badanie lekarza orzecznika

 • konsultacja okulistyczna

 • konsultacja neurologiczna

 • badanie psychologiczne kierowcy

 • ocena wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego

Badanie kierowcy kategorii A lub B

Badanie kierowcy amatora (kat. A,B)

W ramach badania kierowcy amatora lekarz orzecznik sprawdza badanemu wzrok, zmysł równowagi oraz układ ruchu. Bada również pracę serca, a także układ oddechowy i nerwowy. Ponadto badanemu zostaje pobrana krew w celu sprawdzenia poziomu glukozy na czczo. Lekarz przeprowadza również ogólną ankietę na temat stanu zdrowia, pytając o przyjmowane leki i choroby, z którymi na co dzień zmaga się pacjent. Ustala również tendencję do uzależnień. Jeżeli badany leczy się u lekarza specjalisty, powinien dostarczyć od niego zaświadczenie o stanie zdrowia.

Jeżeli badany posiada okulary korekcyjne lub aparat słuchowy, powinien zabrać je ze sobą i powiadomić o tym lekarza orzecznika. Fakt posiadania wady wzroku lub słuchu zostanie odnotowany na zaświadczeniu za pomocą odpowiedniego kodu. Ważne jest również dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli zostało wydane. 

Po zakończonym badaniu lekarz wydaje orzeczenie, które należy dostarczyć do wydziału komunikacji, celem utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Po zakończonym badaniu lekarz wydaje orzeczenie, które należy dostarczyć do wydziału komunikacji w miejscowości Kłecko, celem utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Badania kierowcy zawodowego (kat. C,D,E)

Badania kierowców zawodowych w swoim przebiegu są podobne do badań kierowców amatorów, ale kryteria zdrowotne wobec nich są wyższe. Ponadto kierowcy zawodowi są zobligowani do wykonania badań psychologicznych sprawdzających m.in. ich koncentrację, umiejętności psychomotoryczne oraz osobowość. Kierowcom zawodowym wykonuje się też również badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, zwane potocznie badaniem w ciemni.


Ile ważne jest badanie lekarskie kierowcy?

Ile są ważne badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Kłecko i czy trzeba je powtarzać?

Kierowcy amatorzy są zobowiązani do wymiany dokumentu prawa jazdy co 15 lat , ale nie obliguje ich to do wykonywania kolejnych badań lekarskich.

Kierowcy posiadający zawodowe prawo jazdy, nawet jeśli nie pracują jako zawodowi kierowcy, co 5 lat muszą przejść badania lekarskie i psychologiczne, a następnie wymienić dokument prawa jazdy. To, jak długo będzie ważne badanie lekarskie na prawo jazdy kierowcy zawodowego, zależy od kilku czynników, m.in. od:

 • wieku kierowcy

 • kategorii prawa jazdy

 • wyników poprzedniego badania

 • ogólnego stanu zdrowia, m.in. chorób przewlekłych lub wady wzroku

Badania lekarskie na prawo jazdy po alkoholu

Istnieje również inna sytuacja, w której powtórzenie badań lekarskich na prawo jazdy w miejscowości Kłecko jest konieczne. Dzieje się tak, gdy funkcjonariusz policji zabierze kierowcy prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wtedy badania lekarskie wykonuje się we właściwym dla miejsca zamieszkania Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

Ile kosztuje badanie lekarskie na prawo jazdy?

Ile kosztują badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Kłecko?

Badania lekarskie na prawo jazdy mają ustawową cenę, która wynosi 200 złotych. Do niej należy doliczyć koszt konsultacji specjalistycznych (okulistycznej i neurologicznej) oraz badania psychologicznego, które kosztuje 150 zł.

Czy na badania lekarskie na prawo jazdy jest potrzebne skierowanie?

Na badania lekarskie na prawo jazdy nie jest potrzebne skierowanie. 

Gdzie można wykonać badania lekarskie na prawo jazdy?

Badania lekarskie na prawo jazdy można wykonać u lekarza medycyny pracy posiadającego uprawnienia do badań kierowców. Najczęściej ośrodki szkolenia kierowców sprowadzają lekarzy do siebie, aby przebadali kursantów na miejscu.

Gdzie można wykonać badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Kłecko?

Badania lekarskie na prawo jazdy w okolicy miasta Kłecko można wykonać u lekarza medycyny pracy posiadającego uprawnienia do badań kierowców. Najczęściej ośrodki szkolenia kierowców w miejscowości Kłecko sprowadzają lekarzy do siebie, aby przebadali kursantów na miejscu.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Kłecko?

Niestety nie znaleźliśmy w naszej bazie poradni medycyny pracy w miejscowości Kłecko. Badania medycyny pracy można wykonać w każdej poradni medycyny pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania!