Koncesja na alkohol Pyskowice - koszt i wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 2 grudnia 2021

Koncesja na alkohol Pyskowice

Każdy, kto chce sprzedawać alkohol w restauracji lub sklepie (detal), musi posiadać odpowiednie zezwolenie. W innym wypadku popełnia przestępstwo, za które grozi kara grzywny. Wyróżniamy 3 rodzaje koncesji na alkohol, które są uzależnione od zawartości i rodzaju sprzedawanych trunków.

Jakie są rodzaje zezwoleń i ile kosztuje koncesja na alkohol?

Alkohole dzielimy na 3 grupy. Są to:

Koncesja na alkohol Opłata za zezwolenie na sprzedaż
do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok nieprzekraczającej 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 37 500 zł
powyżej 4,5% - 18% alkoholu, bez piwa
 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok nieprzekraczającej 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 37 500 zł
powyżej 18% zawartości alkoholu
 • 2100 zł - pierwsze zezwolenie
 • 2100 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok nieprzekraczającej 77 000 zł
 • 2,7% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 77 000 zł

Jeśli wnioskujący sprzedaje wszystkie trzy grupy alkoholi, wówczas może starać się o koncesję na wszystkie jednocześnie - wystarczy złożyć jeden wniosek o wydanie trzech zezwoleń.

Na jaki czas wydawane jest zezwolenie?

W zależności od lokalu, w którym będzie sprzedawany alkohol, zezwolenie wydaje się:

 • przynajmniej na 2 lata - dla sklepów, stacji benzynowych, punktów sprzedaży detalicznej,
 • przynajmniej na 4 lata - dla punktów gastronomicznych, pubów, multitapów, restauracji.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie koncesji w miejscowości Pyskowice?

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy w miejscowości Pyskowice.

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu w miejscowości Pyskowice

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musi co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie za poprzedni rok należy złożyć do 31 stycznia następnego roku w Urzędzie Miasta lub Gminy w miejscowości Pyskowice, jeżeli jest właściwy dla lokalizacji punktu sprzedaży.

Na podstawie złożonego oświadczenia przedsiębiorca musi wnieść opłatę w wysokości:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,

 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł.

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,

 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia można wpłacić:

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku,

 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września,

 na konto Urzędu Miasta lub Gminy w miejscowości Pyskowice, jeżeli w nim wcześniej złożono oświadczenie. 


Wniosek o zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu w miejscowości Pyskowice

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania koncesji na alkohol?

Niezbędne będą:

Kiedy i komu trzeba opłacić koncesję na alkohol w miejscowości Pyskowice?

Opłatę należy uiścić na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składano wniosek.

 • jeśli staramy się o koncesję na alkohol po raz pierwszy, należy opłacić ją przed wydaniem zezwolenia;
 • jeśli staramy się o zezwolenie w trakcie roku kalendarzowego, obliczamy kwotę proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, tj.:
  • do 18% zawartości alkoholu: 525 zł/liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego;
  • powyżej 18% zaw. alkoholu: 2100 zł/liczba dni w roku x liczba dni do końca roku kalendarzowego;
 • jeśli posiadamy zezwolenie, co roku opłacamy koncesję na alkohol według sprzedaży z roku ubiegłego. Oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu w danym miejscu składa się do 31 stycznia i na jego podstawie uiszcza się opłatę koncesyjną,
 • jeśli zezwolenie kończy się w danym roku, wartość sprzedaży należy obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu i w kwocie brutto (z akcyzą i podatkiem VAT). Na tej podstawie wpłacamy na rachunek urzędu odpowiednią kwotę. Jeśli zezwolenie kończy się w trakcie roku, obliczamy jego wartość proporcjonalnie do końca roku kalendarzowego. 

Jak wygląda procedura przyznawania koncesji w miejscowości Pyskowice?

Po złożeniu wniosku, zostanie on sprawdzony przez odpowiedni urząd miasta/gminy w miejscowości Pyskowice w dwóch aspektach:

 1. poprawności złożenia - czy zostały dołączone wszystkie niezbędne druki, zgody i dokumenty. W przypadku braków, wnioskujący będzie  miał 7 dni na ich uzupełnienie, w innym wypadku wniosek zostanie zwrócony,
 2. zgodności lokalizacji z uchwałami rady miasta/gminy - specjalna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odniesie się do wniosku i wyda wiążącą opinię, czy lokalizacja jest odpowiednia t.j zgodna z przyjętymi uchwałami, na przykład czy zachowuje minimalne odległości od szkół czy kościoła. Komisja określi również, czy na danym terenie jest jeszcze "miejsce" na kolejny punkt sprzedaży alkoholu, czy nie przekroczono ich maksymalnej, ustalonej przez urząd liczby.

Jeśli komisja wyda opinię pozytywną, a wniosek został złożony poprawnie i dokonano zapłaty za zezwolenie, wówczas urząd wyda odpowiedni dokument. 

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Sprawa powinna zostać rozstrzygnięta do miesiąca, w wyjątkowych przypadkach do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - koncesja na sprzedaż alkoholu w miejscowości Pyskowice?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Miasta w miejscowości Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice

Otwarte w środa od 07:30

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne
+48323326000