Urząd Gminy Wiskitki - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Wiskitki

ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

tel. +48468545010 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Gminy w miejscowości Wiskitki umożliwia załatwienie 52 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Gminy w miejscowości Wiskitki przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Wiskitki

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Wiskitki

Urząd Gminy w miejscowości Wiskitki tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Wiskitki reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Wiskitki

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Wiskitki petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Wiskitki

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Wiskitki 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Wiskitki, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Wiskitki, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Wiskitki. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Wiskitki

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Wiskitki

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Wiskitki, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Wiskitki i odpis aktu zgonu w miejscowości Wiskitki).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Wiskitki

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Wiskitki, podatek leśny w miejscowości Wiskitki i podatek rolny w miejscowości Wiskitki

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Wiskitki lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Wiskitki (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Wiskitki

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Wiskitki należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania