Urząd Gminy Boniewo - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Boniewo

ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo

tel. +48542840181 

strona www e-mail

Otwarte do 15:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 07:15-15:15
śr: 07:15-15:15
czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-15:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Gminy w miejscowości Boniewo umożliwia załatwienie 52 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Gminy w miejscowości Boniewo przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Boniewo

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Boniewo

Urząd Gminy w miejscowości Boniewo tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Boniewo reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Boniewo

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Boniewo petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Boniewo

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Boniewo 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Boniewo, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Boniewo, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Boniewo. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Boniewo

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Boniewo

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Boniewo, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Boniewo i odpis aktu zgonu w miejscowości Boniewo).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Boniewo

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Boniewo, podatek leśny w miejscowości Boniewo i podatek rolny w miejscowości Boniewo

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Boniewo lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Boniewo (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Boniewo

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Boniewo należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania