Urząd Gminy Baranowo - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Baranowo

Rynek 7, 06-320 Baranowo

tel. +48297613776 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 08:30-16:30
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Gminy w miejscowości Baranowo umożliwia załatwienie 52 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Gminy w miejscowości Baranowo przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Baranowo

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Baranowo

Urząd Gminy w miejscowości Baranowo tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Baranowo reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Baranowo

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Baranowo petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Baranowo

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Baranowo 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Baranowo, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Baranowo, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Baranowo. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Baranowo

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Baranowo

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Baranowo, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Baranowo i odpis aktu zgonu w miejscowości Baranowo).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Baranowo

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Baranowo, podatek leśny w miejscowości Baranowo i podatek rolny w miejscowości Baranowo

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Baranowo lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Baranowo (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Baranowo

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Baranowo należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania