Zasiłek opiekuńczy, czyli ratunek dla rodzica chorego dziecka

14 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Dzieci są niezwykle wrażliwe na wszelkie choroby – często wracają z przedszkola lub szkoły z przeziębieniem lub co gorsza z chorobą zakaźną. Rodzic zawsze musi być przygotowany na ewentualność pozostania z chorym dzieckiem w domu. Z pomocą przychodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w takich sytuacjach wypłaca obywatelowi specjalne świadczenie. Kto może z niego skorzystać i jak o nie wnioskować? Podpowiadamy. 

Zasiłek opiekuńczy, czyli ratunek dla rodzica chorego dziecka
Zasiłek opiekuńczy, czyli ratunek dla rodzica chorego dziecka

Dla kogo?

Zasiłek opiekuńczy jest przeznaczony dla osób spełniających dwa podstawowe warunki. Osoby te są rodzicem biologicznym, adopcyjnym, zastępczym lub opiekunem prawnym chorego dziecka i z tego powodu nie może pracować. Ponadto musi posiadać ubezpieczenie chorobowe i być pracownikiem na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, wykonuje pracę nakładczą lub prowadzi działalność pozarolniczą. Zasiłek może zostać przyznany jedynie w momencie, gdy inne osoby mieszkające w tym samym domu nie mogą przejąć opieki nad chorym dzieckiem. Zasada ta nie obowiązuje jedynie w momencie, gdy dziecko nie ukończyło 2. roku życia. Wniosek w sprawie zasiłku może złożyć zarówno matka, jak i ojciec dziecka.

Wymiar zasiłku

Z pewnością każdego zainteresuje odpowiedź na pytanie – ile wynosi zasiłek opiekuńczy? Wiele zależy od tego, czy osoba ubiegająca się o niego jest pracownikiem czy też nie. Pracownik otrzyma przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym opiekował się chorym dzieckiem. Rzecz jasna od tej kwoty należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli osoba starająca się o świadczenie nie jest pracownikiem, zasiłek będzie stanowił kwotę przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym wnioskujący sprawował opiekę nad chorym dzieckiem. Od tej kwoty należy odjąć 13,71% jej wysokości. Zasiłek opiekuńczy można otrzymywać najdłużej przez 60 dni w roku, do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Okres otrzymywania świadczenia zmniejsza się do 30 dni w roku w momencie, gdy opiekę sprawuje się nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, jednak nie osiągnęło pełnoletności. Natomiast rodzicowi dziecka, które ma więcej niż 14 lat, przysługuje okres 14 dni wypłaty zasiłku.  

Szczegóły składania wniosku

O tym, gdzie należy złożyć wniosek w sprawie zasiłku opiekuńczego decyduje ilość pracowników zatrudnionych w danym miejscu pracy. Jeżeli jest ich poniżej 20, wówczas dokumenty można złożyć na ręce płatnika składek (najczęściej pracodawcy) lub w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy firma zatrudnia ponad 20 pracowników, wtedy wniosek składamy wyłącznie u płatnika składek. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny trafić wnioski osób wykonujących działalność pozarolniczą lub stanu duchownego. Wniosek w sprawie zasiłku opiekuńczego powinno się składać niezwłocznie, tuż po skompletowaniu całej wymaganej dokumentacji. Można tego dokonać na trzy sposoby – osobiście, składając wniosek u płatnika składek lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, listownie, na adres ZUS-u lub przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Dokumenty i ich rozpatrywanie

Rzecz jasna, oprócz wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego, należy przygotować kilka innych dokumentów. Przede wszystkim mowa tutaj o zaświadczeniu lekarskim, zaświadczeniu płatnika składek i orzeczeniu niepełnosprawności, jeżeli dziecko takowe posiada. Jeżeli dokument składamy osobiście w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy zabrać ze sobą jakikolwiek dowód tożsamościdowód osobisty lub paszport. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wszystkie dostarczone dokumenty i wyda decyzję w sprawie przyznania zasiłku opiekuńczego. Należy uzbroić się w cierpliwość – czas oczekiwania na decyzje może wynosić do 30 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentów.

Jeżeli decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest zadowalająca, w każdym momencie można się od niej odwołać. Pisemne odwołanie należy złożyć w oddziale ZUS-u, który wcześniej wydał negatywną decyzję. To nic nie kosztuje!

Jeżeli jesteś zainteresowany ubieganiem się o zasiłek opiekuńczy, koniecznie zapoznaj się z przygotowaną przez nas instrukcją. Opisujemy w niej, jak złożyć wniosek o świadczenie i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Powiązana sprawa