Prawo karne w Polsce a sytuacja obcokrajowców

8 kwietnia 2024 | Artykuł sponsorowany | 3 min. czytania

Polskie prawo karne, regulujące odpowiedzialność za popełnione przestępstwa, opiera się na kodeksie karnym i innych aktach prawnych. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, prawo karne ma za zadanie nie tylko karanie, ale również zapobieganie przestępczości oraz resocjalizację przestępców. Kluczowe zasady, takie jak domniemanie niewinności, odpowiedzialność osobista, czy proporcjonalność kary do ciężaru czynu, stanowią fundament polskiego systemu prawnokarnego.

Prawo karne w Polsce a sytuacja obcokrajowców
Prawo karne w Polsce a sytuacja obcokrajowców

Obcokrajowcy a polskie prawo karne

Osoby niebędące obywatelami Polski, przebywające na jej terytorium, podlegają polskiemu prawu karnemu w takim samym stopniu, jak obywatele Polski. Oznacza to, że w przypadku popełnienia przestępstwa na terenie Polski, obcokrajowiec może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z polskimi przepisami. Ważne jest, aby osoby te były świadome swoich praw, a także obowiązków, co może być wyzwaniem bez znajomości języka polskiego i lokalnego systemu prawnego.

Kiedy warto zwrócić się o pomoc?

Nie każdy obcokrajowiec przebywający w Polsce jest ekspertem od polskiego prawa karnego, a bariery językowe i kulturowe mogą dodatkowo komplikować sytuację. W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji prawnej, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Zespół Criminal Law in Poland, działający w ramach wiodącej polskiej kancelarii Kopeć & Zaborowski, oferuje wsparcie i reprezentację w sprawach karnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Warto podkreślić, że polskie prawo karne nie tylko stawia przed obcokrajowcami wyzwania, ale również oferuje im pewne gwarancje i prawa. Niezależnie od pochodzenia, każda osoba ma prawo do sprawiedliwego i bezstronnego procesu, dostępu do tłumacza, jeśli nie rozumie języka polskiego, oraz możliwość skorzystania z pomocy prawnej. Polski system prawny zapewnia także ochronę przed arbitralnym aresztowaniem i dyskryminacją. Znajomość tych praw jest kluczowa dla obcokrajowców znajdujących się w sytuacji prawnej w Polsce, pozwalając na skuteczniejszą obronę i ochronę swoich interesów. Zespół Criminal Law in Poland zna te prawa i jest gotowa wspierać obcokrajowców w każdym etapie procesu prawnego, zapewniając im profesjonalną i kompetentną pomoc.

Dlaczego Criminal Law in Poland?

Zespół Criminal Law in Poland składa się z największej grupy specjalistów od prawa karnego w Polsce, co gwarantuje prowadzenie procesu karnego według najwyższych standardów. Zespół posiada bogate doświadczenie w pracy przed sądami, organami ścigania i międzynarodowymi instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Ich interdyscyplinarne podejście, wsparte współpracą z detektywami, audytorami i doradcami podatkowymi, pozwala na skuteczną obronę i pomoc klientom.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji prawnej w Polsce i potrzebujesz wsparcia, nie wahaj się skontaktować z zespołem Criminal Law in Poland, który pełnym zaangażowaniem pomoże Ci odnaleźć się w polskim systemie prawnym i zadbać o Twoje bezpieczeństwo i prawa.