ZUS: Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

12 września 2022 | Aktualizacja: 14 września 2022

Od 1 września wprowadzone zostały nowe limity zarobkowe dla pracujących emerytów i rencistów. Do zawieszenia świadczeń dochodzi wtedy, kiedy przychód miesięczny przekracza 8003,20 zł. 

ZUS: Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów
ZUS: Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Co trzy miesiące ustalane są limity przychodów dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego i wciąż pracują. Wysokość ich zarobków ma wpływ na wypłatę należnego im świadczenia. Natomiast sama wysokość świadczeń zależna jest od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale. Z racji tego, że w drugim kwartale płace spadły, 1 września ustalono nowe limity. 

Nowe progi przychodu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września będzie to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - od września to 8003,20 zł. Jeśli pracujący emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę jego świadczenia za dany miesiąc.

Czas obowiązywania nowych kwot

Nowe kwoty obowiązują we wrześniu, październiku oraz listopadzie. Zgodnie z obowiązującą zasadą zmienią się znowu od 1 grudnia. Zmianami nie muszą martwić się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Ta grupa wiekowa może bez ograniczeń dorabiać do świadczeń.
 


Powiązane sprawy