Zmiany w emeryturach. Od 1 grudnia nowe limity

1 grudnia 2020

Już od 1 grudnia wzrosną limity dla emerytów i rencistów. Oznacza to, że osoby, którzy mają inne dochody niż te wypłacane w ramach świadczeń przez ZUS, nie będą musiały się martwić o zawieszenie czy zmniejszenie emerytury lub renty. W konsekwencji, będą mogli zarobić więcej. 

Zmiany w emeryturach. Od 1 grudnia nowe limity
Zmiany w emeryturach. Od 1 grudnia nowe limity

Szansa dla seniorów

Wzrost limitów dla emerytów i rencistów jest spowodowany wzrostem średniego miesięcznego wynagrodzenia, co wynika z danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zwiększone limity będą obowiązywać od 1 grudnia – od tego dnia, emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mieli szansę dorobić nieco więcej do wypłacanego przez ZUS świadczenia. 

Kto może dorabiać bez obaw? 

Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS poinformowała, kto może sobie dorabiać do wypłacanych świadczeń. Taki przywilej przysługuje osobom, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny – kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia. Ta grupa może posiadać inne źródła przychodu niż same świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak muszą pamiętać o limitach – ich przekroczenie może skutkować zawieszeniem wypłat lub ich zmniejszeniem.

Nowa kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Od 1 grudnia kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 3618,30 złotych brutto. Teraz od tej kwoty będą wyliczane nowe limity. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w kilku sytuacjach zawiesić wypłacanie danego świadczenia lub je zmniejszyć. Według obowiązujących przepisów, ZUS może zmniejszyć wypłacaną rentę lub emeryturę w sytuacji, gdy przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie wypłaty świadczeń może nastąpić, jeżeli zostanie dodatkowy dochód będzie wyższy niż 130 % przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6719,70 złotych brutto.

Co warto wiedzieć? 

Jeżeli emeryt lub rencista będzie uzyskiwał przychody w granicach od 3618,30 zł do 6719,70 zł miesięcznie, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia limitu. Nie trzeba się jednak obawiać – została ustalona górna granica pomniejszania świadczenia. Kwota pomniejszenia nie może być większa niż 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie to 465,31 zł, a dla rent rodzinnych – 527,35 zł. Jeżeli chodzi zaś o rentę socjalną, jej zawieszenie nastąpi dopiero po przekroczeniu 3618,30 złotych brutto uzyskanego przychodu.