Wdowie emerytury. Do Sejmu trafi nowy projekt obywatelski

28 listopada 2022

Wdowia emerytura to dodatkowe świadczenie dla emeryta, któremu zmarł małżonek. Wokół projektu wciąż narastają kontrowersje, które podzieliły ekspertów w tej sprawie. Wdowie emerytury sceptycznie komentuje m.in. ZUS. Czy projekt ma szanse wejść w życie? 

Wdowie emerytury. Do Sejmu trafi nowy projekt obywatelski
Wdowie emerytury. Do Sejmu trafi nowy projekt obywatelski

Czym jest wdowia emerytura?

Jest to nowy projekt Lewicy, który wprowadza dodatkowe świadczenia po śmierci małżonka dla wdów i wdowców. Pierwszy projekt Lewicy dotyczący wdowich emerytur pojawił się w maju, ale nie został uchwalony. Działacze Lewicy chcą przyspieszyć parlamentarne prace nad projektem i złożyć go w Sejmie jeszcze raz, ale jako obywatelski projekt. Z tej przyczyny mobilizują się, aby zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów. Podpisy można składać na stronie partii, biurach poselskich lub podczas akcji zbierania ich na ulicach. Politycy PO i PSL również wspominają o potrzebie wprowadzenia rozwiązania, jednak nie przedstawiają w tej sprawie żadnych konkretów. 

W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że obecnie, osoba uprawniona do świadczeń o charakterze emerytalnym i rentownym z kilku tytułów musi dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymać, a jeżeli samodzielnie nie podejmie decyzji, zostanie jej wypłacone świadczenie wyższe. W praktyce przedstawia się to tak, że jeśli współmałżonek zmarł, wdowiec lub wdowa mogą zostać przy swojej emeryturze, lub pobierać 85% świadczenia małżonka, w zależności od tego, która z opcji jest korzystniejsza

Postulaty projektu 

Lewica chce, aby owdowiały emeryt mógł zachować swoje świadczenie i pobierać dodatkowo część świadczenia zmarłego małżonka lub przejść na świadczenie po małżonku i pobierać dodatkowo swoją część — w zależności od tego, która z opcji byłaby dla owdowiałej osoby korzystniejsza. 

W tym projekcie chodzi o godność, żeby móc na starość utrzymać się, kiedy przez całe życie się pracowało. Rozwiązanie jest korzystne także dla mężczyzn, bo teraz będą mogli otrzymać 50 proc. więcej do emerytury po swojej zmarłej małżonce – mówiła Anna Górska z Partii Razem. 

Praktyczne zastosowanie projektu

Dziennik Bałtycki podaje przykład zastosowania wdowich emerytur i wylicza, ile pieniędzy może dostać emeryt. 

Przykład: Mężczyzna miał 4 tys. zł brutto emerytury, a jego żona – 2 tys. zł. Po śmierci męża żona może pozostać przy swoim świadczeniu albo wybrać rentę rodzinną. Wynosi ona 85% świadczenia męża, czyli w tym przypadku to 3400 zł

Projekt Lewicy zakłada, że kobieta mogłaby skorzystać z renty rodzinnej, która zostałaby powiększona o kwotę wynoszącą 50% jej świadczenia. To znaczy, że renta wdowia wynosiłaby 4400 zł (3400 zł + 1000 zł).

Prezes ZUS przeciwna wprowadzeniu dodatkowych świadczeń

Prezes ZUS Gertruda Uścińska twierdzi, że nie ma powodu, aby wprowadzać takie rozwiązania, ponieważ w przypadku zbiegu prawa do dwóch świadczeń długoterminowych, na przykład renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą, wypłacane jest jedno z tych świadczeń.

To zasada niekumulowania świadczeń. W Polsce 87% rent rodzinnych pobierają kobiety. I takie rozwiązanie jest jak najbardziej słuszne. Z reguły są to świadczenia po mężu, które okazały się wyższe od tego, co same wypracowały. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy wprowadzać inne rozwiązania — skomentowała prezes ZUS. 

Kiedy projekt wejdzie w życie? 

Lewica twierdzi, że do marca 2023 roku uda im się uzbierać wystarczającą ilość podpisów, aby móc przyśpieszyć parlamentarne prace nad projektem i złożyć go w Sejmie jako projekt obywatelski. Sejm zajmuje się projektem obywatelskim w ciągu 3 miesięcy, więc wyników sprawy można spodziewać się w maju lub czerwcu 2023 roku
 


Powiązane sprawy