Sprzedawcy muszą oferować naprawę towaru zamiast jego wymiany!

13 kwietnia 2023 | Aktualizacja: 24 lipca 2023

Komisja Europejska chce promować naprawę towarów, która według niej ma przynieść oszczędności konsumentom i ograniczyć ilość odpadów, co przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Z tego powodu 22 marca 2023 przyjęła wniosek promujący naprawę towarów. Sprzedawcy będą musieli zaoferować naprawę zamiast wymiany produktu.

Sprzedawcy muszą oferować naprawę towaru zamiast jego wymiany!
Sprzedawcy muszą oferować naprawę towaru zamiast jego wymiany!

Naprawa ma kluczowe znaczenie, by położyć kres modelowi „wziąć, skorzystać, zepsuć, wyrzucić”, który tak bardzo szkodzi naszej planecie, naszemu zdrowiu, naszej gospodarce. Nie ma powodu, dla którego wadliwy kabel lub uszkodzony wentylator zmuszałby konsumenta do zakupu całkowicie nowego produktu. W ubiegłym roku zaproponowaliśmy przepisy zapewniające możliwość naprawy produktów. Dziś proponujemy, aby naprawianie rzeczy stało się dla konsumentów łatwą i atrakcyjną opcją – mówił Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

„Do naprawy zamiast do śmietnika”

Komisja Europejska 22 marca 2023 roku przyjęła wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów. Nowe zasady mają przynieść oszczędności konsumentom i przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, a wprowadzone rozwiązania mają ograniczyć ilość odpadów. Co więcej, według KE „większy popyt przełoży się na ożywienie sektora napraw i jednocześnie zachęci producentów i sprzedawców do rozwijania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych”. 

Prawo do naprawy w ramach gwarancji prawnej i po jej wygaśnięciu

Wniosek ma zagwarantować, że w ramach gwarancji prawnej zostanie naprawione więcej produktów, oraz że naprawa takich rzeczy jak odkurzacze, smartfony i tablety, będzie łatwiejsza i znacznie tańsza dla konsumentów po wygaśnięciu gwarancji. 

W ramach gwarancji prawnej sprzedawcy będą zobowiązani do oferowania naprawy, chyba że jest ona droższa niż wymiana.

Po wygaśnięciu gwarancji konsumenci będą mieli dostęp do nowego zestawu praw i narzędzi:

  • prawo konsumentów do domagania się naprawy od producenta w przypadku produktów, co do których istnieje techniczna możliwość naprawy na mocy prawa UE, takich jak pralka czy telewizor,
  • obowiązek producentów do informowania konsumentów o produktach, które mają naprawić we własnym zakresie,
  • internetowa platforma naprawy służąca nawiązywaniu kontaktów między konsumentami a podmiotami zajmującymi się naprawą i sprzedawcami odnowionych towarów na ich terenie,
  • europejski formularz informacji o naprawie, o który konsumenci będą mogli zwrócić się do każdego podmiotu zajmującego się naprawą, co zapewni przejrzystość warunków naprawy i ceny oraz ułatwi konsumentom porównywanie ofert naprawy,
  • opracowana zostanie europejska norma jakości usług naprawy, aby pomóc konsumentom w identyfikowaniu podmiotów zajmujących się naprawą, które zobowiązują się do zagwarantowania wyższej jakości.

Wniosek Komisji musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.

Nintendo naprawi popsute kontrolery

Komisja Europejska na swoim Twitterze ogłosiła, że skontaktowała się z producentami kontrolerów do Nintendo Switch i uzyskała zapewnienie, że kontrolery zostaną naprawione bez opłat nawet po upływie gwarancji

Interwencja w tej sprawie była konieczna, ponieważ jak informuje serwis Deutsche Welle, do unijnych instytucji wpłynęło ponad 25 tys. zgłoszeń odnoszących się do licznych wad fabrycznych, które powodowały, że średnio po dwóch latach kontrolery psuły się, a naprawa sprzętu była możliwa tylko podczas rocznej gwarancji. Co więcej, sama naprawa kosztowała 45 euro, gdzie nowy kontroler był tylko o 4 euro droższy. 

W 2021 roku oficjalną skargę na koncern złożyła również organizacja BEUC, reprezentująca unijne grupy konsumentów, zarzucając Nintendo celowe postarzanie produktów. Z tej przyczyny japoński koncern zdecydował się naprawić popsute kontrolery. Podjęte interwencje mogą powstrzymać inne działalności gospodarcze przed nieuczciwymi praktykami, często zgłaszanymi do rzecznika praw konsumenta.