Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje m.in. świadczenia dla podmiotów pomagającym Ukraińcom

14 marca 2022 | Aktualizacja: 15 marca 2022

W środę Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną rozpoczętą przez Rosję. W treści ustawy znajdziemy m.in. przepisy regulujące pobyt Ukraińców na terenie Polski, a także wsparcie dla tych, którzy oferują uchodźcom swoją pomoc. 

Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje m.in. świadczenia dla podmiotów pomagającym Ukraińcom
Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje m.in. świadczenia dla podmiotów pomagającym Ukraińcom

Specustawa przegłosowana

9 marca Sejm poddał głosowaniu ustawę o pomocy obywatelom z Ukrainy. Za przyjęciem ustawo głosowało aż 439 posłów, 12 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Treść ustawy reguluje przede wszystkim legalność pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce – obywatel Ukrainy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie numeru PESEL. Ponadto pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. 

Co reguluje ustawa?

W ramach ustawy uregulowano m.in. kwestie nauki dzieci z Ukrainy w polskich szkołach, zakwaterowania oraz zatrudnienia:

  • dzieci urodzone przez Ukrainki w Polsce będą legalnie przebywały w Polsce,
  • Ukraińcy będą mogli podejmować pracę w Polsce,
  • obywatele Ukrainy zyskają dostęp do opieki zdrowotnej,
  • uczniowie i studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach.

Dodatkowe świadczenia

W ustawie wspomniano również o świadczeniach zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i pomagającym im Polakom. Osoby i podmioty, które zapewnią Ukraińcom uciekającym przed wojną wyżywienie i zakwaterowanie, będą otrzymywały 40 zł dziennie za każdą przyjętą osobę, czyli około 1200 złotych miesięcznie. To świadczenie będzie wypłacane przez maksymalnie 60 dni. Na pomoc finansową mogą liczyć także sami obywatele Ukrainy. Zgodnie z ustawą, otrzymają oni jednorazową zapomogę w wysokości 300 złotych na osobę.