Rząd zdecydował o zamrożeniu cen gazu na 2023 rok

2 grudnia 2022 | Aktualizacja: 23 października 2023 | 3 min. czytania

Dodatek do gazu będą mogły otrzymać osoby wykorzystujące do ogrzewania gaz ziemny, gaz LPG i gaz sieciowy. Dodatek gazowy jest jednym z elementów ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych, którą rada ministrów przyjęła 25 listopada 2022 roku.

Rząd zdecydował o zamrożeniu cen gazu na 2023 rok
Rząd zdecydował o zamrożeniu cen gazu na 2023 rok

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przyjęła  25 listopada projekt ustawy, której celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 roku na poziomie z 2022 roku.

Ile wyniesie cena maksymalna za gaz w 2023 roku?

W przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. W związku z tym — zgodnie z projektem — sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej. Taki stan rzeczy będzie dotyczył wszystkich odbiorców bez względu na dochody. 

Kto zostanie objęty ustawą o cenie maksymalnej?

Ceną maksymalną będą objęci odbiorcy, którzy korzystają z ochrony taryfowej:

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Co ważne – stawka zamrożona będzie jednakowa dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy. Dodatkowo dla najuboższych przewidziany został tzw. dodatek gazowy, czyli refundacja poniesionych kosztów podatku VAT.

Dodatkowa refundacja poniesionych kosztów podatku VAT

W 2023 roku  najuboższym odbiorcom paliw gazowych będzie przysługiwała również dodatkowa refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Refundacja będzie dotyczyć gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego oraz będzie uzależniony od zamożności gospodarstwa domowego. Dochody gospodarstwa domowego nie będą mogły przekroczyć:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury. Rozliczenia mają dokonać samorządy. Dokument trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Aby otrzymać dodatek do gazu ziemnego nie będzie konieczności składania osobnego wniosku. 

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych 

Ogłaszając postanowienia w sprawie zamrożenia cen paliw gazowych, rząd zapowiedział również rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych. Prace nad ustawą wciąż trwają, a głosowanie ma odbyć się w czwartek 8 grudnia. 
 


Powiązana sprawa