Ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Od 21 maja osoby chętne mogą zgłaszać się do nowego rodzaju służby w wojsku. Mowa tutaj o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Jakie korzyści czekają na potencjalnych żołnierzy?

Ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
Ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – co to takiego?

Obecnie osoby chcące wstąpić do Wojska Polskiego, mają do wyboru 3 główne rodzaje służby: zawodową, terytorialną oraz dobrowolną zasadniczą. Dodatkowo istnieją także dwa rodzaje służby rezerwowej – aktywna oraz pasywna. Od 21 maja osoby chętne mogą zaciągnąć się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Co oferuje Wojsko Polskie?

Kandydatom, którzy zdecydują się podjąć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, zostanie zapewnione:

  • 2-etapowe szkolenie – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne,
  • wynagrodzenie w okresie szkolenia – 4650 zł
  • prawo do urlopu wypoczynkowego,
  • możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub WOT,
  • prawo do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze, Pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej, Zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek, ubezpieczenie, Możliwość przerwania służby w dowolnym momencie.

Gdzie się zgłosić?

Zgłoszenia do służby przyjmowane są w Wojskowych Centrach Rekrutacji. Do dobrowolnej służby wojskowej mogą zgłosić się wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające polskie obywatelstwo, niekarane za przestępstwa umyślne i posiadające zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej. Kandydat do wojska musi posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz nieposzlakowaną opinię. 


Powiązana sprawa