Nowy dokument dla zawodowych kierowców – to karta kwalifikacyjna kierowcy

11 kwietnia 2022

Od 6 kwietnia, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, zawodowi kierowcy muszą posiadać nowy dokument, kartę kwalifikacji kierowcy. Okazuje się jednak, że wymóg ten nie dotyczy wszystkich przedstawicieli tego zawodu.

Nowy dokument dla zawodowych kierowców – to karta kwalifikacyjna kierowcy
Nowy dokument dla zawodowych kierowców – to karta kwalifikacyjna kierowcy

Karta kwalifikacyjna kierowcy – kto musi ją posiadać?

Obowiązkiem wyrobienia nowego dokumenty zostali objęci kierowcy zawodowi, którzy nie posiadają respektowanego w Polsce prawa jazdy z wpisanym kodem 95. To właśnie ten kod stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji kierowcy zawodowego. O dokument będą musieli się starać przede wszystkim kierowcy niezamieszkujący na stałe w Polsce

Jak ją zdobyć?

Nowy dokument może zostać wydany po przedstawieniu w wydziale komunikacji świadectwa kwalifikacji zawodowej. O kartę mogą zatem aplikować osoby posiadające kwalifikację wstępną, wstępną przyspieszoną, wstępną uzupełniającą lub wstępną uzupełniającą przyspieszoną. Wydanie karty kwalifikacji kierowcy kosztuje ok. 150 złotych

Aby otrzymać kartę kwalifikacji kierowcy, należy dostarczyć do wydziału komunikacji kopię orzeczenia lekarskiego, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji i badań o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Do kompletu dokumentów kierowca musi dołączyć także kolorową fotografię. 


Powiązane sprawy