Karta Dużej Rodziny – ważne zmiany!

29 listopada 2023

Wraz z opublikowaniem jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wzoru elektronicznej karty. Wizualizacja KDR w urządzeniu mobilnym ma być spójna z innymi dokumentami elektronicznymi.

Karta Dużej Rodziny – ważne zmiany!
Karta Dużej Rodziny – ważne zmiany!

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to popularny program wsparcia dla rodzin wielodzietnych (3+). Dzięki niej rodziny mogą korzystać ze zniżek w instytucjach publicznych oraz w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

Wcześniej karta była dostępna jedynie w formie dyskietki – dokumentu z tworzywa sztucznego. Aktualnie nie trzeba składać wniosku o plastikową wersję karty, ponieważ osoby zainteresowane mogą używać karty elektronicznej (mobilnej) w aplikacji mObywatel.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny 2023 

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity dla ustawy o Karcie Dużej Rodziny, który reguluje między innymi to, że KDR wyświetlana w urządzeniu mobilnym będzie spójna z innymi dokumentami elektronicznymi. Zmiana wzoru nie generuje żadnych dodatkowych zobowiązań dla posiadaczy kart. 

Co będzie zawierać nowa Karta Dużej Rodziny?

Karta będzie zawierać takie informacje jak: 

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • termin ważności,
  • numer karty,
  • logo rodziny wielodzietnej, 
  • elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub sfałszowaniem.

Po wdrożeniu zmian Karta Dużej Rodziny będzie automatycznie wyświetlana w urządzeniu mobilnym.

Rodziny wielodzietne w Polsce

Szacuje się, że w Polsce żyje około 780 tys. rodzin wielodzietnych, posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Większa rodzina to zawsze większe wydatki, dlatego rząd postanowił wprowadzić KDR, która wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.


Powiązana sprawa


Powiązane tagi