700 plus tylko dla pracujących – wzrośnie minimalna pensja

17 sierpnia 2023

Osoby pracujące w 2024 roku mogą liczyć na dwie podwyżki minimalnej pensji. Od 1 stycznia wzrośnie ona o 642 zł, a od 1 lipca o 58 zł. Łącznie będzie to 700 zł.

700 plus tylko dla pracujących – wzrośnie minimalna pensja
700 plus tylko dla pracujących – wzrośnie minimalna pensja

Projekt rozporządzenia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło stawki minimalnej pensji w 2024 roku po tym, jak na forum Rady Dialogu Społecznego nie doszło do uzgodnienia wspólnego stanowiska. Za przygotowanie projektu rozporządzenia odpowiada Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

W ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br. – można przeczytać w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

Zgodnie z tym projektem minimalna pensja ma wzrosnąć aż dwa razy w ciągu roku.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku?

Od 1 stycznia, minimalna kwota wynagrodzenia zostanie podniesiona do 4242 zł (wzrost o 642 zł), natomiast od 1 lipca 2024 roku wzrośnie ponownie, osiągając kwotę 4300 zł (wzrost o 58 zł). W sumie płaca minimalna w przyszłym roku zwiększy się o 700 zł.

Projekt przewiduje również zmianę minimalnej stawki godzinowej. Obecnie wynosząca 23,50 zł, zostanie zwiększona w Nowym Roku do 27,70 zł. Kolejna zmiana tej stawki przypadnie na 1 lipca 2024 roku i wyniesie 28,10 zł.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2023 roku.

Kolejny rok z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej

Po raz pierwszy dwukrotna podwyżka wynagrodzenia miała miejsce w 2023 roku, w przyszłym roku ta sytuacja się powtórzy. Podwójne zwiększenie poziomu wynagrodzenia wiąże się z wysoką inflacją, która wpływa na wskaźniki ekonomiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawca jest zobowiązany do dwukrotnego podwyższenia minimalnej pensji w ciągu jednego roku, gdy wskaźnik wzrostu cen przekracza 5 proc.


Powiązana sprawa