1300 złotych dla każdego co miesiąc! Od kiedy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?

14 listopada 2022

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy to nowe świadczenie, które ma zastąpić zasiłki i świadczenia socjalne. Ma to uprościć procedurę zawiłej biurokracji w Polsce. Kiedy każdy obywatel otrzyma co miesiąc 1300 złotych?

1300 złotych dla każdego co miesiąc! Od kiedy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?
1300 złotych dla każdego co miesiąc! Od kiedy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?

Jedno świadczenie dla wszystkich

Prace nad tym projektem przerwała pandemia oraz problemy gospodarcze w naszym kraju. Projekt aktualnie został wznowiony, prowadzone są prace w związku z jego wdrożeniem. Nowy zasiłek zastąpiłby takie świadczenia socjalne jak 500 plus oraz 300 plus na wyprawkę szkolną. Pieniądze miałyby zostać przyznane bez żadnych warunków i zbędnych formalności, co skróciłoby biurokratyczną drogę załatwiania sprawy. Kwota 1300 zł może ulec zmianie ze względu na inflację, może być ona wyższa. 

Bezwarunkowość świadczenia oznacza, że ma ono być przyznawane bez względu na opłacane składki lub podejmowaną pracę. Ma przysługiwać wszystkim obywatelom i każdemu z osobna, ponieważ ma charakter indywidualny. Co więcej, ma zapewniać realizację podstawowych potrzeb.

Program pilotażowy Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego

Nie ma jeszcze dokładnej daty wejścia w życie programu 1300 plus. Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Mimo to początkowo nastąpi wprowadzenie świadczenia w formie eksperymentalnej. Będzie ono wdrażane w województwie warmińsko-mazurskim dla 10 gmin, które mają najwyższy wskaźnik bezrobocia w Polsce. Strategia bezwarunkowego dochodu podstawowego została zaakceptowana przez marszałka województwa oraz wpisana do strategii regionalnej Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Inne kraje a Bezwarunkowy Dochód Podstawowy

Prace nad programem podjęły też inne kraje. Testy zostały przeprowadzone we Francji, Włoszech oraz w Finlandii i Wielkiej Brytanii. Przeprowadzone testy pokazały, że Francja, Włochy i Finlandia mają warunki, aby wprowadzić dochód podstawowy. Nie udało się to w Wielkiej Brytanii ze względu na system tradycyjnych transferów społecznych, który jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż Bezwarunkowy Dochód Podstawowy.
 


Powiązana sprawa