Korpus Wsparcia Seniorów Imielno - informacje o programie 2022

Korpus wsparcia seniorów Imielno

Wiele osób starszych mierzy się z problemami życia codziennego - przez ograniczenia związane z chorobami czy wiekiem, nie potrafią samodzielnie zrobić zakupów, załatwić spraw urzędowych czy wyprowadzić psa na spacer. Aby pomagać seniorom, powstał Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest zadbanie o godziwy byt i bezpieczeństwo osób starszych.

Cel Korpusu Wsparcia Seniorów

Głównym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym - zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. W tym celu na pomoc seniorom wysyła się wolontariuszy, którzy mają wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Działania prowadzone w ramach programu podzielone są na 2 moduły:

 • moduł I, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy,
 • moduł II - jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Miejscowość Imielno może realizować jeden bądź oba moduły programu.

Opaska dla seniora jako forma wsparcia

Formy wsparcia

W zakresie dwóch modułów przewidzianych w ramach programu zaproponowano następujące formy wsparcia seniorów:

Moduł I:

 • wsparcie społeczne,
 • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II

 • opaska bezpieczeństwa z funkcjami:
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • umożliwiającymi komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • monitorującymi podstawowe czynności życiowe.

Ile kosztuje opaska dla seniora w ramach programu?

Opaska dla seniora jest za darmo.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest przeznaczony dla osób powyżej 65. roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe, jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Kiedy można zgłosić się do programu?

Zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora będą realizowane do 31 grudnia 2022 roku.


Dołączenie do programu Korpus Wsparcia Seniora

Dołączenie do programu Korpus Wsparcia Seniora

Aby dołączyć do programu, należy postępować według poniższych kroków.

1. Zgłoszenie

Senior chcący stać się częścią programu, nie musi składać żadnego pisemnego wniosku. Wystarczy, że zgłosi się osobiście bądź telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Imielno. Może również skorzystać z ogólnopolskiej infolinii pod numerem: 22 505 11 11. Informacje podane telefonicznie zostaną przekazane do ośrodka pomocy społecznej w okolicy.

Uwaga! W sytuacji, gdy miejscowość Imielno nie przystąpi do realizacji programu, powinna każde zgłoszenie rozpatrzeć indywidualnie w zakresie swoich kompetencji oraz zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

2. Rozmowa z pracownikiem socjalnym

Po otrzymaniu zgłoszenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Imielno oddeleguje pracownika, który skontaktuje się z seniorem. Podczas rozmowy wspólnie ustalą potrzeby osoby starszej. 

3. Przydzielenie pomocy

Na podstawie sporządzonych podczas rozmowy dokumentów, seniorowi zostanie przydzielona odpowiednia pomoc. Osoba starsza będzie miała do dyspozycji wolontariusza, który będzie pomagał jej w codziennych czynnościach. 


Gdzie załatwić sprawę korpus Wsparcia Seniorów w miejscowości Imielno?

Aby załatwić sprawę korpus Wsparcia Seniorów w miejscowości Imielno, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Cmentarna 7A.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Imielno

Adres: ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno

Godziny:  Otwarte do 14:00 więcej dni

pon-śr: 08:00-14:00
czw: 08:00-12:45
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48413851299 

Internet:  strona www e-mail