Listopad przynosi wsparcie seniorom!

15 listopada 2023

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 1 listopada, wprowadziła nowe formy usług społecznych. Seniorzy, którzy wymagają pomocy w codziennych sprawunkach, będą mogli skorzystać z usług sąsiedzkich. 

Listopad przynosi wsparcie seniorom!
Listopad przynosi wsparcie seniorom!

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej weszła w życie 1 listopada 2023 roku i wprowadza nowe formy usług społecznych: pracę socjalną w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, bezpłatną ochronę prawną dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach oraz usługi sąsiedzkie.

Zgodnie z informacją przekazywaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, usługi sąsiedzkie stanowią wsparcie dla osób starszych, które nie potrzebują usług opiekuńczych dostarczanych przez profesjonalnych opiekunów, ale wymagają pomocy w codziennych czynnościach takich jak sprzątanie mieszkania czy zakupy.

Na czym mają polegać usługi sąsiedzkie? 

Forma pomocy społecznej opiera się na realizacji wsparcia osób starszych przez osoby z najbliższego otoczenia i obejmuje najprostsze formy pomocy (zrobienie zakupów, dotrzymywanie towarzystwa, sprzątanie). Zadania nie wymagają specjalistycznych umiejętności, a ich realizacja przez osoby zaufane z najbliższego otoczenia seniorów, może znacznie poprawić jakość życia osób starszych.  

Dzięki temu rozwiązaniu specjalistyczni opiekunowie z sektora pomocy społecznej nie będą obciążeni tymi rutynowymi obowiązkami i skupią się na bardziej złożonych zadaniach.

Usługi sąsiedzkie zadaniem gminy

Gminy będą mogły otrzymać wsparcie na realizację usług sąsiedzkich dla mieszkańców w wieku 65 lat i więcej w ramach kolejnej edycji Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Środki planowane na ten cel to blisko 30 mln zł – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Za realizację usług sąsiedzkich odpowiedzialne są gminy, jednak organizacja tej formy pomocy nie jest obligatoryjna. To oznacza, że to gmina będzie decydować, czy zdecyduje się świadczyć usługi opiekuńcze w konkretnie formie. 

Samorząd będzie decydować między innymi o: 

  • możliwości zlecenia wsparcia seniorów organizacjom pozarządowym, 
  • formie podejmowanej współpracy z opiekunami-sąsiadami (w większości przypadków podstawą takiej współpracy będzie umowa zlecenia lub wolontariat).

Powiązana sprawa