Zezwolenie (wkładka) na pojazdy uprzywilejowane lub pojazdy przewożące wartości pieniężne Maków Mazowiecki - wniosek PDF 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 18 lutego 2024 6 min. czytania

Zezwolenie (wkładka) na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Chcąc podjąć pracę jako kierowca karetki lub wozu strażackiego, konieczne jest posiadanie zezwolenia na kierowanie tym rodzajem pojazdów. Aby je uzyskać, trzeba spełniać szereg kryteriów i złożyć odpowiedni wniosek. Jak i gdzie złożyć wniosek? Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym? Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

To pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz dźwiękowe o zmiennym tonie. Jadąc, mają włączone światła mijania, bądź drogowe. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te, używane w związku z ratowaniem życia oraz mienia ludzkiego, jak i ochroną bezpieczeństwa.

Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi mają pozwolenie na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. 

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Według polskiego prawa uprzywilejowanymi są pojazdy należące do:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • zespołów ratownictwa medycznego,
 • Policji,
 • jednostek ratownictwa chemicznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służb Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służb Wywiadu Wojskowego,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Służby Więziennej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Straży gminnych (miejskich),
 • jednostek ratownictwa górskiego,
 • służb parku narodowego,
 • jednostek ratownictwa wodnego,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • innych jednostek, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kto może starać się o zezwolenie (wkładkę) na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne?

Aby otrzymać zezwolenie, należy spełniać poniższe warunki:

Na jak długo wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat. 

Jeżeli ważność orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego jest krótsza, wówczas zezwolenie może zostać wydane na okres ważności obu orzeczeń. 

Ile kosztuje wydanie zezwolenia (wkładki) na pojazdy uprzywilejowane?

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne w miejscowości Maków Mazowiecki?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 złotych. Ze względu na rodzaj płatności, w niektórych przypadkach pobiera się opłatę ewidencyjną, której wysokość zależy od ustaleń urzędu miasta. 

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 17 złotych (chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie z rodziny).

Opłatę należy wpłacić najpóźniej w dniu składania wniosku, istnieje możliwość jej uiszczenia:

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie - wkładkę na pojazdy uprzywilejowane

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, w wydziale dedykowanym dla spraw komunikacyjnych mieszkańców miejscowości Maków Mazowiecki - sprawdź dane teleadresowe,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres urzędu,
 • przez Internet, jeżeli urząd w miejscowości Maków Mazowiecki daje taką możliwość.

Dokumenty do przygotowania

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie w celu uzyskania zezwolenia:

Konieczne jest również przedłożenie do wglądu oryginałów składanych kopii dokumentów.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrywania może się wahać od 2 do 7 dni roboczych. Dokument można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą na wskazany adres.

Czy można odwołać się od decyzji urzędu?

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w miejscowości Maków Mazowiecki, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty.

Podstawa prawna


Sprawdź także: Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w miejscowości Maków Mazowiecki


Gdzie załatwić sprawę zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne w miejscowości Maków Mazowiecki?

Aby załatwić sprawę zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne w miejscowości Maków Mazowiecki, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim pod adresem Rynek 1 w miejscowości .

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim w miejscowości Maków Mazowiecki

adres: Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. +48297173686 

strona www

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji