Prawo jazdy kategorii B, B1, B+E Brwinów - nauka jazdy, cena, uprawnienia, egzamin 2022 PDF

Weryfikacja: 17 sierpnia 2022

Prawo jazdy kategorii B, B1, B+E

Kategoria B jest najpopularniejszym rodzajem prawa jazdy w Polsce. Uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych, quadów oraz motorowerów i motocykli. W poniższym poradniku wyjaśniamy, jakimi pojazdami można kierować po zdobyciu uprawnień, jakie kryteria należy spełnić, aby rozpocząć kurs oraz ile kosztuje wydanie prawa jazdy.

Czym można jeździć z prawem jazdy kat. B, B1 i B+E?

Dzięki uprawnieniom kat. B, B1 lub B+E, kierowca może prowadzić:

Kategoria B:

 • samochód osobowy do 3,5 tony o maksymalnie 9 miejscach (wliczając w to kierowcę),
 • samochód z przyczepą lekką, której masa nie przekracza 750 kg,
 • samochód o masie nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, masa przyczepy nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej samochodu, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy (kod 96),
 • motocykl z silnikiem do 125 cm³ - jeżeli kierowca posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat,
 • ciągnik rolniczy,
 • motorower, którego pojemność nie przekracza 50 cm³, a maksymalna prędkość jazdy to 45 km/h,
 • czterokołowiec lekki, którego masa nie może przekraczać 350 kg, a maksymalna prędkość to 45 km/h,
 • czterokołowiec wykorzystywany do przewozu osób (do 400 kg) i ładunków (do 550 kg),
 • pojazdy wolnobieżne np. kombajn rolniczy czy walec. To pojazdy silnikowe, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h.

Kategoria B1:

 • czterokołowiec o maksymalnej masie 400 kg (w przypadku pojazdu do przewozu osób) lub 550 kg (w przypadku pojazdu do przewozu towarów). Maksymalna moc silnika nie może przekraczać 15 kW/20,4 KM,
 • pojazdy przypisane do kategorii AM: motorower zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h oraz czterokołowiec lekki o masie własnej do 350 kg i maksymalnej prędkości do 45 km/h.

Kategoria B+E:

 • pojazd o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazd o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą lekką,
 • pojazd samochodowy o masie nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy (kod 96),
 • zespół pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą,
 • motorower,
 • motocykl,
 • czterokołowiec lekki.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby rozpocząć kurs na kategorię B, B1, B+E w miejscowości Brwinów?

Potencjalny kursant musi:

 • zamieszkiwać na terenie Polski od co najmniej 185 dni,
 • osiągnąć odpowiedni wiek:
  • dla kat. B - 18 lat,
  • dla kat. B1 - 16 lat,
  • dla kat. B+E - 18 lat,
 • w przypadku kat. B+E - posiadać ważne prawo jazdy kat. B,
 • pozytywnie przejść badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Brwinów.

Uwaga! Kurs na każdą kategorię można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wieku, który uprawnia do podejścia do egzaminu.

Ile kosztuje prawo jazdy B, B1, B+E?

Ile kosztuje prawo jazdy B, B1, B+E?

Cena kursu

To, ile trzeba będzie zapłacić za kurs na prawo jazdy, zależy od kategorii, którą kursant chce zdobyć. Średnio ceny kursów w miejscowości Brwinów wynoszą:

 • kategoria B - od 2500 do 3000 złotych,
 • kategoria B1 - od 3000 do 3500 złotych,
 • kategoria B+E - od 1400 do 2100 złotych.

Uwaga! Ceny są ustalane indywidualnie przez ośrodki szkolenia kierowców, więc mogą się od siebie różnić.

Koszt egzaminu na prawo jazdy

Ponownie, ceny egzaminów różnią się w zależności od wybranej kategorii.
 

Kategoria prawa jazdy Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
B 30 zł 140 zł
B1 30 zł 170 zł
B+E - 200 zł

Koszt dokumentu

Wydanie dokumentu prawa jazdy kat. B, B1, B+E kosztuje 100,50 zł.


 Prawo jazdy B, B1, B+E krok po kroku

Prawo jazdy Brwinów - kategoria B, B1, B+E krok po kroku

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania samochodem osobowym, należy dopełnić kilku formalności. Należą do nich: zapisanie się do szkoły jazdy, wykonanie badań lekarskich, wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), ukończenie kursu i podejście do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

1. Wybór szkoły jazdy

Pierwszym krokiem, jaki musi poczynić przyszły kierowca, jest zapisanie się na kurs. Na rynku działa wiele szkół jazdy, więc potencjalny kursant może przebierać w ofertach. Dokonując wyboru, warto wziąć pod uwagę to, czy ośrodek posiada plac manewrowy, cenę kursu, pojazdy do nauki jazdy oraz opinie i rekomendacje uczestników kursu. Dobrą praktyką jest także sprawdzenie współczynnika “zdawalności”, czyli odsetka kursantów, którzy zdali egzamin.

2. Badania na prawo jazdy

Aby móc rozpocząć kurs, konieczne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Taki dokument można uzyskać podczas badania lekarskiego na prawo jazdy, wykonanego przez uprawnionego lekarza. Zaświadczenie należy później okazać w Wydziale Komunikacji w miejscowości Brwinów. Ważne: Osoby z wadami wzroku, które na co dzień noszą okulary bądź soczewki kontaktowe, muszą zabrać je ze sobą na badanie.

3. Wyrobienie PKK

Po wybraniu szkoły jazdy i badaniach kursant musi udać się do Wydziału Komunikacji w miejscowości Brwinów, aby wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Do urzędu musi dostarczyć komplet dokumentów:

4. Rozpoczęcie kursu

Dopiero po uzyskaniu numeru PKK, kursant może rozpocząć szkolenie w OSK w miejscowości Brwinów. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jego długość zależy od ustaleń szkoły jazdy. 

Standardowo:

 • dla kat. B nauka jazdy trwa 60 godzin, w tym:
  • 30 godzin szkolenia teoretycznego - kursant jest zwolniony z teorii, jeżeli posiada prawo jazdy B1,
  • 30 godzin jazdy praktycznej - kursanci posiadający prawo jazdy B1 obowiązkowo muszą odbyć tylko 20 godzin jazd,
 • dla kat. B1 nauka jazdy trwa 60 godzin, w tym:
  • 30 godzin kursu teoretycznego,
  • 30 godzin jazdy praktycznej,
 • dla kat. B+E nauka jazdy trwa 15 godzin: 
  • 15 godzin jazd → kursant jest zwolniony ze szkolenia teoretycznego; warunkiem rozpoczęcia kursu na kat. B+E jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy kat. B.

Uwaga! Kursanci, którzy nie mogą uczęszczać na wykłady teoretyczne, mogą uczyć się samodzielnie w domu. Przed rozpoczęciem jazd w szkole jazdy muszą obowiązkowo zdać państwowy egzamin teoretyczny.

Egzamin państwowy na kategorię B, B1, B+E

5. Egzamin państwowy na kategorię B, B1, B+E

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego organizowanego przez ośrodek jazdy, kursant może zapisać się na egzamin państwowy. Zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny, przeprowadzany jest w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD).

Egzamin teoretyczny na kat. B, B1

Część teoretyczna egzaminu na kategorię B i B1 składa się z 32 pytań i trwa 25 minut. Aby zaliczyć tę część egzaminu i móc zapisać się na część praktyczną, kursant musi uzyskać co najmniej 68 punktów.

Uwaga! Osoba chcąca zdobyć uprawnienia B+E nie podchodzi do części teoretycznej, ponieważ posiada już dokument dla kat. B.

Egzamin praktyczny na B, B1, B+E

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy B i B1 składa się z kilku etapów:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy - egzaminowany losuje zadania, np. sprawdzenie poziomu oleju, sprawdzenie świateł drogowych.
 2. Jazda po łuku, ruszanie ze wzniesienia na placu manewrowym.
 3. Jazda w ruchu drogowym, która trwa minimum 25 minut.

Natomiast egzamin na prawo jazdy kategorii B+E wygląda następująco:

 1. Przygotowanie pojazdu do jazdy i sprawdzenie jego stanu technicznego.
 2. Złączenie pojazdu z przyczepą.
 3. Jazda w przód i w tył, ruszenie z miejsca na placu manewrowym.
 4. Jazda w ruchu drogowym.
 5. Rozłączenie pojazdu z przyczepą.

6. Wydanie i odbiór dokumentu

Jeżeli zdający ukończy obie części egzaminu z wynikiem pozytywnym, może uiścić opłatę za wydanie dokumentu i przekazać potwierdzenie wpłaty do urzędu komunikacji w miejscowości Brwinów. Od tego momentu należy oczekiwać powiadomienia o dokumencie gotowym do odbioru.

Ile czeka się na prawo jazdy B, B1, B+E?

Ile czeka się na wydanie prawa jazdy B, B1 lub B+E?

Gotowy dokument prawa jazdy będzie do odbioru:

 • do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia opłaty,
 • do 30 dni - jeśli pojawią się dodatkowe okoliczności do wyjaśnienia,
 • do 2 miesięcy - jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy B, B1, B+E jest gotowe do odbioru?

Status swojego dokumentu można sprawdzić online. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę info-car.pl i podać PESEL bądź datę urodzenia, PKK oraz imię i nazwisko. 

Ile jest ważne prawo jazdy B, B1, B+E?

Jeszcze do jakiegoś czasu prawa jazdy były bezterminowe, jednak na ten moment nie wydaje się już dokumentów bez daty ważności. Aktualnie najdłuższy okres ważności prawa jazdy B to 15 lat. Może on zostać skrócony, jeżeli podczas badania lekarz wykryje problemy ze zdrowiem i wystawi uprawnienie do kierowania pojazdami na krótszy okres. 

Przykład: Dla osób z wadą wzroku lekarz może wystawić uprawnienie do kierowania pojazdami np. tylko na 5 lat - oznacza to, że po upływie 5 lat, należy ponownie zgłosić się na badania lekarskie i ponownie wyrobić dokument.

Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności

Gdy upłynie termin ważności posiadanego prawa jazdy, należy w pierwszej kolejności udać się do uprawnionego lekarza, w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Następnie należy wypisać wniosek o wydanie nowego prawa jazdy, dokonać niezbędnych opłat (100,50 zł), zgromadzić wszystkie dokumenty (wniosek, fotografia, orzeczenie lekarskie, dowód uiszczenia opłaty) i złożyć je w wydziale komunikacji. Przy wymianie dokumentu ze względu na termin ważności nie zdaje się ponownie egzaminów.


Dokument do pobrania - wzór PDF 2022

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument