Starostwo Powiatowe Radom - kontakt, wydziały i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

tel. +48483815022 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Radomiu umożliwia załatwienie 67 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Starostwo Powiatowe w Radomiu przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Czym jest starostwo powiatowe?

Starostwo powiatowe to urząd i siedziba starosty oraz władz powiatu. Jest jednostką pomocniczą, do której zadań należy wykonywanie poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. W przypadku miast na prawach powiatu, funkcję starostwa powiatowego sprawuje urząd miasta (starosta ⇒ prezydent miasta, rada powiatu ⇒ rada miasta). Podobnie jak urzędy miasta, starostwa powiatowe składają się z wydziałów zajmujących się konkretnymi zagadnieniami. Do najpopularniejszych pod względem ilości petentów należą wydziały komunikacji, wydziały geodezji i architektury, wydziały budownictwa oraz wydziały spraw obywatelskich. Nazewnictwo oraz zakres działania mogą się różnić w zależności od starostwa. Urząd opracowuje także druki wniosków do pobrania - są one dostępne na stronach internetowych starostw, a w niektórych placówkach pojawiają się także w formie drukowanej.  

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Czym zajmuje się Starostwo Powiatowe w Radomiu?

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zakres działania i zadania powiatu, jest ustawa o samorządzie powiatowym. Zadania Starostwa Powiatowego w Radomiu, jako jednostki pomocniczej, możemy podzielić na kilka kategorii.

Zadania Starostwa Powiatowego w Radomiu w dziedzinie komunikacji

Starostwo Powiatowe Radom - komunikacja i rejestracja pojazdów

Do zadań wydziału komunikacji i transportu w Starostwie Powiatowym w Radomiu należą:

 • rejestracja pojazdów,
 • opracowywanie wzorów wniosków w sprawach komunikacyjnych,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców oraz nadzór nad nimi,
 • wydawanie legitymacji instruktora.

Zadania Starostwa Powiatowego w Radomiu w dziedzinie dróg

Starostwo Powiatowe Radom - utrzymanie dróg powiatowych

Głównymi zadaniami wydziału dróg w Radomiu są:

 • budowa, remonty, oświetlenie dróg powiatowych, budowa chodników i ich utrzymanie przy drogach powiatowych,
 • organizowanie sieci transportu publicznego między gminami.

Zadania Starostwa Powiatowego w Radomiu w dziedzinie geodezji

Starostwo Powiatowe Radom - geodezja

Wydział geodezji posiada następujące kompetencje:

 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • opracowywanie wzorów wniosków w sprawach geodezyjnych i architektonicznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 • ochrona gruntów rolnych.

Zadania Starostwa Powiatowego w Radomiu w dziedzinie edukacji

Starostwo Powiatowe Radom - edukacja

Wydział odpowiadający za oświatę w Radomiu zajmuje się:

 • budową, utrzymaniem, remontami szkół ponadgimnazjalnych, specjalistycznych, artystycznych, zawodowych (władze powiatu mają wpływ na wybór dyrektora szkoły oraz wypłacają wynagrodzenie pracownikom tych placówek),
 • budową i utrzymaniem powiatowych bibliotek, ośrodków kultury,
 • prowadzeniem powiatowych baz sportowo-rekreacyjnych.

Zadania Starostwa Powiatowego w Radomiu w dziedzinie budownictwa

Starostwo Powiatowe Radom - budownictwo

Wydział budownictwa, architektury i urbanistyki w Radomiu zajmuje się:

Zadania Starostwa Powiatowego w Radomiu w dziedzinie pomocy społecznej

Zadania powiatu w dziedzinie pomocy społecznej

Wydział odpowiadający za pomoc społeczną w Radomiu posiada następujące zadania:

 • budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej i kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
 • prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, oferujących wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich,
 • współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Druki do pobrania