Zacznij dbać o środowisko z programem „Mój Prąd”!

3 lutego 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

W naszym kraju coraz częściej stawia się na alternatywne źródła energii. Aby wspierać takie działania, uruchomiono program „Mój Prąd” mający na celu zwiększenie popularności alternatywnych źródeł energii w Polsce. Głównym założeniem jest zwiększenie produkcji elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju.

Zacznij dbać o środowisko z programem „Mój Prąd”!
Zacznij dbać o środowisko z programem „Mój Prąd”!

Moja własna energia

Program „Mój Prąd” ma na celu wspierać osoby, które zdecydują się na wytwarzanie energii elektrycznej samodzielnie, na własne potrzeby. Objawia się to za pomocą dofinansowania gwarantowanego w ramach programu, jeżeli wnioskujący spełnia wszystkie warunki jego otrzymania. O środki na mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą się starać osoby fizyczne wytwarzające prąd na własne potrzeby, które mają zawartą umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dzięki takim działaniom segment mikroinstalacji fotowoltaicznych będzie się rozwijał prężniej niż dotychczas.

Szczegóły programu

Pozostaje zadać sobie zasadnicze pytanie: na co można otrzymać rzeczone dofinansowanie? Spieszymy z odpowiedzią! Dofinansowanie obejmuje instalacje PV o mocy od 2 do 10 kW. Można otrzymać do 50% kosztów mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, lecz kwota ta nie może przekraczać 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Warto zaznaczyć, że projekt, na które chcemy otrzymać dofinansowanie, musi zostać zakończony przed dniem złożenia wniosku o świadczenie. 

Składanie wniosku – jak otrzymać dofinansowanie?

Wnioski w ramach programu „Mój Prąd” można składać tylko i wyłącznie przez Internet. Można to zrobić tylko raz – nie ma możliwości ponownego wzięcia udziału w programie. Aby złożyć wniosek, konieczne jest zatem posiadanie profilu zaufanego bądź e-dowodu. Do poprawnie wypełnionego wniosku, należy dołączyć załączniki w postaci odpowiednich dokumentów. Najwięcej trudności wnioskującym sprawia podpisanie wniosku elektronicznie. Obecnie można tego dokonać aż na trzy sposoby – podpisem zaufanym, e-dowodem lub certyfikatem kwalifikowanym. Jeżeli po wysłaniu wniosku zastanawiamy się, czy został on przyjęty, taką informację możemy sprawdzić na skrzynce mailowej, której adres podaliśmy we wniosku. W wiadomości powinniśmy otrzymać potwierdzenie jego złożenia. 

Nabór wniosków

W przypadku programu „Mój Prąd”, nabór wniosków nie jest stale otwarty. Odbywa się on w systemie turowym, a terminy przyjmowania wniosków podawane są przez odpowiednie organy ze sporym wyprzedzeniem. Ostatnia tura składania wniosków zakończyła się pod koniec 2020 roku, możemy być jednak pewni, że wkrótce zostanie ogłoszony kolejny, już III nabór wniosków w ramach programu. Z pewnością będziemy monitorowali rządowe kanały i poinformujemy was, kiedy ponownie będzie można składać wnioski!

Interesuje cię wytwarzanie prądu na własny użytek, jednak nie jest to inwestycja na twoją kieszeń? Zapoznaj się z ofertą programu „Mój Prąd”, którą opisaliśmy w specjalnie przygotowanej instrukcji! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!  


Powiązana sprawa