Potrzebujesz rehabilitacji? Możesz starać się o nią w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych!

21 stycznia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Przez pogorszenie się stanu zdrowia, twoja zdolność do pracy jest zagrożona? Jeżeli jest jakakolwiek szansa na powrót do zdrowia, możesz starać się o rehabilitację, którą w pełni opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych! W tym artykule opisujemy, jak otrzymać szansę na rehabilitację!

Potrzebujesz rehabilitacji? Możesz starać się o nią w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych!
Potrzebujesz rehabilitacji? Możesz starać się o nią w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych!

Dowiedz się, czy spełniasz kryteria!

Nie każdy jest upoważniony do skorzystania z rehabilitacji finansowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą się o nią ubiegać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy przez swój pogarszający się stan zdrowia. Trzeba jednak spełniać podstawowy warunek – musi istnieć szansa na powrót do pełnej sprawności. Poza tym konieczne jest spełnienie jednego z tych trzech kryteriów: bycie ubezpieczonym w ZUS, pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego oraz pobieranie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Szczegóły rehabilitacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa wszelkie koszty związane z rehabilitacją – wyżywienie, zakwaterowanie oraz samo leczenie. Poza tym zwracane są również koszty podróży najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Standardowo rehabilitacja trwa 24 dni – przedłużenie lub skrócenie pobytu w ośrodku zależy od decyzji ordynatora. Istnieją dwie odmiany rehabilitacji: w trybie stacjonarnym, podczas którego przebywamy w ośrodku całodobowo, oraz ambulatoryjnym, kiedy musimy codziennie dojeżdżać na rehabilitację o wyznaczonej godzinie.

Jakie schorzenia kwalifikują do rehabilitacji? 

Powstała lista, na której wypisano, które schorzenia kwalifikują chorego do podjęcia rehabilitacji finansowanej w pełni przez ZUS. Są to choroby narządu ruchu, głosu, układu krążenia, oddechowego, schorzeń psychosomatycznych, onkologicznych oraz ośrodkowego układu nerwowego.  Na rehabilitację może skierować lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub jedynie na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Na samo skierowanie na rehabilitację czeka się około 8 tygodni.

Procedury 

Pierwszym dokumentem, o który należy zadbać jest wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS – wypisuje go lekarz, który może sporządzić go na dowolnym formularzu. Konieczne jest również przygotowanie dokumentacji medycznej leczenia, w tym wyników badań i wszelkich wypisów ze szpitala. Dokumenty należy zabrać ze sobą na wizytę u lekarza orzecznika ZUS. Wniosek należy zaś złożyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Masz zamiar starać się o rehabilitację finansowaną przez ZUS? Przygotowaliśmy szczegółową instrukcję, w której jeszcze dokładniej opisujemy, jak zwiększyć swoje szanse na ten specjalny rodzaj rehabilitacji. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa