Po co wpisywać posiadanie kwalifikacji zawodowej do prawa jazdy?

31 grudnia 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Warunkiem wykonywania pracy związanej z zawodowym poruszaniem się pojazdami, jest posiadanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowej. Podpowiadamy, jak załatwić rzeczony wpis!

Po co wpisywać posiadanie kwalifikacji zawodowej do prawa jazdy?
Po co wpisywać posiadanie kwalifikacji zawodowej do prawa jazdy?

Udokumentowane szkolenie

Niektóre zawody wymagają posiadania potwierdzenia kwalifikacji zawodowej wpisanego w dowód osobisty. Na szczęście uzyskanie go nie jest wcale takie trudne. Wystarczy złożyć odpowiednio wypisany wniosek wraz z innymi potrzebnymi dokumentami w wydziale komunikacji urzędu miasta lub gminy, starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy, jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość złożenia dokumentacji przez internet, za pośrednictwem skrzynki kontaktowej PeUP

Koszty 

Aby otrzymać wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej, należy uiścić odpowiednią opłatę. Obecnie wynosi ona 100 złotych 50 groszy. Jeżeli osobiście nie możemy dostarczyć dokumentów, musimy uiścić dodatkową opłatę za udzielenie pełnomocnictwa – o ile nie udzielamy go komuś z rodziny, wtedy jest ono darmowe. Opłaty można uiścić w kasie urzędu, przelewem bankowym lub za pomocą przekazu pocztowego. 

Jakie dokumenty mogą się przydać?

Przede wszystkim należy dostarczyć poprawnie wypełniony wniosek oraz dowód wniesienia odpowiednich opłat. Poza tym w urzędzie przyda się aktualne zdjęcie, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Należy również dostarczyć dwustronną kopię posiadanego prawa jazdy oraz okazać do wglądu dowód tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu. Kluczowym dokumentem do załatwienia sprawy jest dwustronna kopia świadectwa posiadania kwalifikacji zawodowej oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak zdobyć wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej? Przygotowaliśmy specjalną instrukcję, w której krok po kroku opisujemy, jak załatwić wszelkie formalności z tym związane. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!
 


Powiązana sprawa