ZUS rozpoczął cykl spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami

16 marca 2021 | 3 min. czytania

11 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie konsultacji dotyczących programów transformacji cyfrowej ZUS-u, które mają ułatwić prowadzenie firm. Celem spotkania było poznanie opinii przedsiębiorców na temat planowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmian. Spotkanie zainicjowała profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS rozpoczął cykl spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami
ZUS rozpoczął cykl spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami

Spotkanie konsultacyjne

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertruda Uścińska, zainicjowała specjalne spotkanie dla reprezentacji organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Pracodawców Business Centre Club, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Celem spotkania było przedstawienie założeń nowych programów, które mają zostać wprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w niedalekiej przyszłości. Przedsiębiorcy mogli podczas spotkania zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące projektu, co z pewnością pomoże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wprowadzić odpowiednie zmiany do przygotowywanych rozwiązań. 

Nowe programy dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii pracuje nad programami, które mają usprawnić działania polskich firm. Plany dotyczące innowacji w tej dziedzinie zaczęto formułować we wrześniu 2020 roku – przyjęto wówczas 14 programów na lata 2021-2023+. Programy zakładają stworzenie nowoczesnego e-urzędu, automatyzację rozliczeń i zasiłków, szerszą elektronizację komunikacji i wymiany danych informacji oraz integrację systemów i rejestrów organów administracji.

Warto przyjrzeć się automatyzacji rozliczeń oraz zasiłków – pierwsza z nich zakłada tworzenie kont płatników i ubezpieczonych przez ZUS na podstawie danych z Rejestrów Centralnych, ustalanie obowiązku ubezpieczeniowego, prawa do ulg w opłacaniu składek oraz ich wysokości. Automatyzacja zasiłków zaś ma polegać na wypłacie świadczeń bez wniosku, jedynie na podstawie e-ZLA lub informacji pozyskanych przez ZUS o udzielonym urlopie. Ponadto zasady ustalania prawa do zasiłków zostaną znacznie uproszczone. 

Od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło cykl konsultacji z reprezentantami przedsiębiorców, którzy mogą wypowiedzieć się na temat proponowanych przez ZUS projektów.

-Chcemy dowiedzieć się co możemy zrobić, aby płynnie wdrożyć nowe rozwiązania dla tej grupy naszych klientów. Dzięki konsultacjom jeszcze lepiej poznamy potrzeby przedsiębiorców” stwierdziła profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciele przedsiębiorców doceniają inicjatywę ZUS-u. Uważają oni konsultacje i komunikację za konieczne, aby zaproponowane programy przyczyniły się do większego rozwoju firm.