Zmiany w programie 500 plus. Na co muszą przygotować się rodzice?

29 grudnia 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Nowy rok przyniesie kilka zmian w programie 500 plus. Dotychczas pomoc finansowa przysługiwała rodzicom dzieci do 18. roku życia, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jak procedura będzie wyglądała w 2021? Do kiedy będzie trzeba złożyć dokumenty? 

Zmiany w programie 500 plus. Na co muszą przygotować się rodzice?
Zmiany w programie 500 plus. Na co muszą przygotować się rodzice?

Nowe terminy składania wniosków

Główną zmianą w programie 500 plus są nowe terminy składania wniosków. W 2021 rodzice będą mogli zrobić to wcześniej, bo już w lutym. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, a nie, tak jak dotychczas - od 1 października do 30 września roku kolejnego. Wnioski będzie można składać od 1 lutego, jednak tylko drogą elektroniczną. Na składanie dokumentów w formie tradycyjnej, papierowej, trzeba będzie poczekać do 1 kwietnia 2021 roku.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, można skorzystać z platformy ePUAP, emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Jest to obecnie najwygodniejszy oraz najbezpieczniejszy sposób na przedłużenie świadczenia. Jeżeli zdecydujemy się na tradycyjną formę, należy złożyć dokumenty w urzędzie gminy lub dostarczyć je za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Jak dotychczas, termin wypłacenia świadczenia będzie uzależniony od tego, kiedy złożyliśmy wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia 2021, wypłaty można się spodziewać do 30 czerwca. Gdy dokumenty zostaną dostarczone w okresie od 1 do 31 maja, pieniądze otrzymamy do 31 lipca. Najpóźniej – bo do 31 sierpnia będziemy czekali na wypłatę świadczenia, jeżeli wniosek złożymy w terminie od 1 do 30 czerwca.

Komu przysługuje świadczenie?

Warto przypomnieć, kto może się starać o świadczenie 500 plus. Zapomogę można otrzymać na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Wniosek mogą złożyć rodzice dziecka, jego opiekun faktyczny lub prawny oraz dyrektor domu pomocy społecznej. Poza tym na świadczenie 500 plus mogą liczyć również rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze oraz inne placówki opiekuńczo wychowawcze.

Świadczenie nie może być przyznane, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim, ma ustalone prawo świadczenia na własne dziecko lub przysługuje mu podobne świadczenie poza granicami kraju. Należy pamiętać, że świadczenie może zostać w każdym momencie odebrane. Może się to zdarzyć, jeżeli we wniosku podamy fałszywe dochody, nie zgłosimy zmiany pracy i dochodu rodziny. Świadczenie zostaje również zawieszone, jeżeli dziecko, na które jest ono przyznane trafiło do placówki zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. młodzieżowego ośrodka wychowawczego) bądź pieczy zastępczej. Należy zatem powiadamiać o wszelkich zmianach w rodzinie np. rozwodzie i utracie praw rodzicielskich oraz o wyjeździe za granicę!

Czekają nas zmiany?

W przeciągu całego roku pojawiły się nowe pomysły dotyczące wprowadzenia zmian w programie 500 plus. Jadwiga Emilewicz zaproponowała, aby pieniądze ze świadczenia były przekazywane w formie bonu elektronicznego, co nie spodobało się zarówno rodzicom, jak i innym politykom. Kolejną propozycją było zróżnicowanie wysokości świadczenia. 600 złotych otrzymywałyby osoby pracujące, a 400 złotych – niepracujące. Miałoby to podnieść motywację bezrobotnych rodziców do poszukiwania pracy. Zastanawiano się również nad wprowadzeniem progu dochodowego, aby ograniczyć wypłacanie świadczeń rodzinom bogatszym. 


Powiązana sprawa