Zmiany w Kodeksie pracy: Nowe zasady urlopów rodzicielskich

5 stycznia 2023 | 3 min. czytania

Zmiany w Kodeksie pracy mają dotyczyć urlopów rodzicielskich i zasiłków. Ma to związek z terminem, w którym Polska musi wdrożyć dyrektywę dotyczącą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tak zwaną dyrektywę rodzicielską. Jak mają wyglądać nowe przepisy?

Zmiany w Kodeksie pracy: Nowe zasady urlopów rodzicielskich
Zmiany w Kodeksie pracy: Nowe zasady urlopów rodzicielskich

Unijna dyrektywa

Zmiany dotyczące Kodeksu pracy są konieczne ze względu na tak zwaną dyrektywę rodzicielską, której celem jest zachęcanie do równego dzielenia się obowiązkami wynikających z posiadania dziecka, między obojgiem rodziców. Zmiany miały zostać wprowadzone do 2 sierpnia 2022 roku, jednak wejdą w życie dopiero w 2023 roku

Dłuższy urlop rodzicielski

W planach ustawodawcy mają wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32/34 tygodni do 41/43 tygodni. Ta rozbieżność zależna jest od liczby urodzonych dzieci. Rodzice mogą również otrzymać do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni urlopu (w przypadku urodzenia bliźniaków), na dzieci ciężko chore.

Oprócz tego ojciec i matka będą mieć możliwość wzięcia 9 tygodni urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica. Co więcej, matka po 20-tygodniowym urlopie macierzyńskim może przejść na urlop rodzicielski. Wynika z tego, że urlop rodzicielski i macierzyński nie będą ze sobą powiązane, a rodzice będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego niezależnie od wykorzystania urlopu macierzyńskiego.

Urlop dla ojca

Ojcowi przysługują 2 tygodnie urlopu ojcowskiego, które będzie mógł wykorzystać przez okres 12 miesięcy, a nie tak jak to było do tej pory — w ciągu 24 miesięcy. Ma to zaktywizować mężczyzn do korzystania z tego urlopu, ponieważ praktyka pokazuje, że robią to dosyć rzadko. 

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński będzie wynosił 70% podstawy wymiaru za cały okres urlopu rodzicielskiego. Obecnie odpłatność wynosi 100% za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a następnie stanowi 60%. Oprócz tego, jeżeli pracująca matka w terminie 21 dni od daty porodu zawnioskuje o cały urlop rodzicielski, wtedy za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie przysługiwał jej zasiłek w wysokości 81,5% - obecnie zasiłek stanowi 80%.

Urlop nie tylko dla rodziców

Pracownicy, którzy nie posiadają dzieci, również mogą liczyć na dodatkowe dni wolnego. Mowa tu o 5-dniowym urlopie opiekuńczym, który będzie można wziąć w celu zapewnienia sobie osobistej opieki lub zapewnienia wsparcia komuś z rodziny, lub innej osobie mieszkającej z pracownikiem. Wystarczy wtedy złożyć wniosek, informując o przyczynie konieczności zapewnienia danej osobie opieki. Urlop ten ma być bezpłatny. 
 


Powiązane sprawy