Zdalna szkoła+ Rząd przyznaje dodatkowe 180 mln zł na laptopy i tablety dla uczniów

12 maja 2020 | Aktualizacja: 16 lipca 2020

Od  15 maja gminy będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli. To druga transza środków na takie zakupy. Tym razem wysokość dofinansowania będzie zależała od ilości rodzin wielodzietnych na danym terenie.

Zdalna Szkoła Plus - 180 mln zł do rozdania

Wczoraj Rząd potwierdził uruchomienie programu Zdalna Szkoła Plus, który ma wesprzeć samorządy w zakupie niezbędnych sprzętów do nauczania zdalnego. Tym razem do rąk samorządowców trafi 180 milionów złotych, dedykowane na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli. Po zakończeniu etapu zdalnego nauczania, cały sprzęt zakupiony w ramach programu ma trafić z powrotem do szkół.

zdalna-szkola-plus-dodatkowe-180-mln-zl-na laptopy-dla-uczniow-aktualnosci-jakiwniosek-pl.jpg

Zdalna szkoła+ Rząd przyznaje dodatkowe 180 mln zł na laptopy i tablety dla uczniów

Ile środków może otrzymać gmina?

Z puli 180 mln złotych gminy mogą otrzymać od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych. W pierwszej kolejności obrano kryterium ilości rodzin wielodzietnych zamieszkujących dany obszar i korzystających z gminnego wsparcia - to od tego zależeć będzie wysokość grantu. Czyli im więcej dużych rodzin, tym większe dofinansowanie. Rząd wyliczył, że za kwotę 180 mln zł można zakupić ponad 53 tysiące laptopów lub 125 tysięcy tabletów. W programie mogą wziąć udział jednak tylko gminy, w poprzedniej wersji Zdalnej Szkoły mogły to być także powiaty.

Pieniądze tylko na laptopy?

Rząd zapewnia, że środki można przeznaczyć nie tylko na laptopy czy tablety, ale także na opłacenie ubezpieczenia sprzętu oraz na zakup niezbędnego oprogramowania dla uczniów i nauczycieli. Włącza się w to również mobilny dostęp do internetu czy niezbędne akcesoria do zajęć zdalnych (na przykład słuchawki, myszki itp.).

Ważna informacja jest również taka, że finansowanie nie dotyczy tylko zakupów od momentu przyznania grantu, ale można w nie wliczyć również wszelkie koszty poniesione z tego tytułu już od 16 marca. Docelowo to gminy będą decydowały o tym co zakupią i komu dany sprzęt będą wypożyczać. Później sprzęt wróci do szkół i będzie służył uczniom i nauczycielom stacjonarnie.

Zdalna Szkoła - wnioski rozpatrzone w 100% pozytywnie

W pierwszej transzy, do której nabór wniosków ruszył 1 kwietnia, zgłosiło się 98% samorządów i wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Rząd wsparł 12851 szkół łączną kwotą 150 mln złotych (pula wynosiła 187 mln złotych). W poprzedniej edycji wysokość grantu na wniosek wynosiła od 35 do 100 tysięcy złotych i zależna była od ilości uczniów w danej gminie lub powiecie. Po przydzieleniu środków, rządzący otrzymali od gmin sporo sygnałów, że najbardziej potrzebujące w tym zakresie są rodziny wielodzietne, dla których uczestniczenie w lekcjach online w jednym czasie stało się po prostu niemożliwe. Stąd w drugiej edycji Zdalna Szkoła+, Rząd zmienił kryterium przydzielania środków.

Aktualna informacja o zamrożeniu edukacji stacjonarnej (stan na 12 maja, godz. 11:00) to zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach i na uczelniach do dnia 24 maja.